سریال مجاز http://koreanha.mihanblog.com 2017-03-30T14:27:18+01:00 text/html 2017-03-23T07:14:18+01:00 koreanha.mihanblog.com محسن حق شناس سریال تایوانی پشت لبخند تو – Behind Your Smile http://koreanha.mihanblog.com/post/243 <table><tbody><tr><td colspan="2" width="544"><br><p class="Yekan" style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #339966;">بروز رسانی سریال&nbsp;:<span style="color: #800080;">&nbsp;قسمت <span style="color: #ff0000;">۱۹ (آخر)&nbsp;</span>با دو کیفیت اضافه شد</span></span></span></strong></p> <p class="Yekan" style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #339966;"><span style="color: #0000ff;">بروز رسانی زیرنویس :</span> <span style="color: #800080;">زیرنویس فارسی قسمت <span style="color: #ff0000;">۱۷</span>&nbsp;اضافه شد</span></span></span></strong></p><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff;"><br>نام های انگلیسی : <span style="color: #000000;">Behind Your Smile |&nbsp;Faust’s Smile | Faust</span></span></strong></span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="544"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;نام های فارسی :&nbsp;</span><span style="color: #000000;">پشت لبخند تو | لبخند فاوست | فاوست</span></strong></span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="544"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #0000ff;"><strong>&nbsp;ژانر :<span style="color: #000000;">&nbsp;ملودرام | رازآلود | عاشقانه&nbsp;</span></strong></span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="544"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #008000;"><strong>&nbsp;<span style="color: #ff0000;">زیرنویس :</span><span style="color: #008000;">&nbsp;فارسی و انگلیسی</span></strong></span></td> </tr> <tr> <td width="274"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #0000ff;"><strong>&nbsp;سال انتشار :&nbsp;<span style="color: #000000;">۲۰۱۶</span></strong></span></td> <td width="270"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #0000ff;"><strong>&nbsp;تعداد قسمت ها :&nbsp;<span style="color: #000000;">۱۹</span></strong></span></td> </tr> <tr> <td width="274"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #0000ff;"><strong>&nbsp;امتیاز : <span style="color: #000000;">۸٫۲ / ۱۰</span></strong></span></td> <td width="270"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #0000ff;"><strong>&nbsp;شبکه :</strong></span> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong>SET TV</strong></span></span></td> </tr> <tr> <td width="274"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #0000ff;"><strong>&nbsp;کیفیت : &nbsp;<span style="color: #008080;">۵۴</span><span style="color: #008000;">۰p&nbsp;<span style="color: #ff0000;">|</span> ۷۲۰p</span></strong></span></td> <td width="270"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #0000ff;"><strong>&nbsp;حجم هر قسمت : <span style="color: #008000;">۲۴</span><span style="color: #008000;">۰MB <span style="color: #ff0000;">|</span>&nbsp;۵۰۰MB</span></strong></span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="544"><br></td></tr><tr><td colspan="2" width="544"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp; <span style="color: #ff0000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong>کیفیت ۷۲۰ انکود اختصاصی است</strong></span></span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="544"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #ff6600;"><strong><span style="color: #ff6600;">&nbsp;</span><span style="color: #ff6600;">خلاصه داستان: </span></strong><span style="color: #000000;">سریال پشت لبخند تو ،اقتباسی از داستان فاوست آلمانیه کسی که برای موفقیت مجبور شد روحشو به شیطان بفروشه و در ازاش قدرت و ثروت زیادی به دست بیاره اون دست به بدترین خلافها زد ولی در این بین دختری مظلوم رو به عنوان عروسک خیمه شب بازی خود در میدان قدرت بازی خود برد ولی این اتفاق منجر به بروز جرقه ایی به اسم عشق شد…..یتینگ در دوران نوجوونیش متحمل سختی های زیادی شده حالا اون بزرگ شده و ثروتمنده و مصممه از همه کسانی که مسبب بدبختی اون بودن انتقام بگیره و با معامله ایی که با اشخاص بدسرشت میخواد به هدفش برسه .شین یو دختری ثروتمنده که حالا فقیر شده ولی تلاش میکنه خودشو نبازه. یی تینگ در این انتقام پای این دختر مظلوم رو به میدون میکشه ولی………….</span></span></p><ul id="files-list" class="analize"><li class="folder focus"><div> <p class="clearfix"> <a href="http://Trainbit.com/files/4427957884/Behind.Your.Smile.E01.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv" class="filename"> Behind.Your.Smile.E01.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv</a> <span class="filesize"> 270.03 MB</span> <a class="download" href="http://Trainbit.com/files/4427957884/Behind.Your.Smile.E01.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv"> Download</a> </p> <p class="ltr"> <span class="modified"> 2017/01/09 17:06:33</span> </p> </div> <br class="clear"> </li><li class="folder focus"> <img src="http://trainbit.com/UI/img/icons/files/unknown.png"> <div> <p class="clearfix"> <a href="http://Trainbit.com/files/5427957884/Behind.Your.Smile.E02.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv" class="filename"> Behind.Your.Smile.E02.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv</a> <span class="filesize"> 219.28 MB</span> <a class="download" href="http://Trainbit.com/files/5427957884/Behind.Your.Smile.E02.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv"> Download</a> </p> <p class="ltr"> <span class="modified"> 2017/01/09 17:08:03</span> </p> </div> <br class="clear"> </li><li class="folder focus"> <img src="http://trainbit.com/UI/img/icons/files/unknown.png"> <div> <p class="clearfix"> <a href="http://Trainbit.com/files/3327957884/Behind.Your.Smile.E03.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv" class="filename"> Behind.Your.Smile.E03.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv</a> <span class="filesize"> 205.08 MB</span> <a class="download" href="http://Trainbit.com/files/3327957884/Behind.Your.Smile.E03.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv"> Download</a> </p> <p class="ltr"> <span class="modified"> 2017/01/09 17:09:05</span> </p> </div> <br class="clear"> </li><li class="folder focus"> <img src="http://trainbit.com/UI/img/icons/files/unknown.png"> <div> <p class="clearfix"> <a href="http://Trainbit.com/files/6627957884/Behind.Your.Smile.E04.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv" class="filename"> Behind.Your.Smile.E04.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv</a> <span class="filesize"> 227.43 MB</span> <a class="download" href="http://Trainbit.com/files/6627957884/Behind.Your.Smile.E04.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv"> Download</a> </p> <p class="ltr"> <span class="modified"> 2017/01/09 16:59:19</span> </p> </div> <br class="clear"> </li><li class="folder focus"> <img src="http://trainbit.com/UI/img/icons/files/unknown.png"> <div> <p class="clearfix"> <a href="http://Trainbit.com/files/3627957884/Behind.Your.Smile.E05.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv" class="filename"> Behind.Your.Smile.E05.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv</a> <span class="filesize"> 281.47 MB</span> <a class="download" href="http://Trainbit.com/files/3627957884/Behind.Your.Smile.E05.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv"> Download</a> </p> <p class="ltr"> <span class="modified"> 2017/01/09 17:00:43</span> </p> </div> <br class="clear"> </li><li class="folder focus"> <img src="http://trainbit.com/UI/img/icons/files/unknown.png"> <div> <p class="clearfix"> <a href="http://Trainbit.com/files/3927957884/Behind.Your.Smile.E06.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv" class="filename"> Behind.Your.Smile.E06.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv</a> <span class="filesize"> 261.61 MB</span> <a class="download" href="http://Trainbit.com/files/3927957884/Behind.Your.Smile.E06.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv"> Download</a> </p> <p class="ltr"> <span class="modified"> 2017/01/09 17:02:09</span> </p> </div> <br class="clear"> </li><li class="folder focus"> <img src="http://trainbit.com/UI/img/icons/files/unknown.png"> <div> <p class="clearfix"> <a href="http://Trainbit.com/files/5927957884/Behind.Your.Smile.E07.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv" class="filename"> Behind.Your.Smile.E07.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv</a> <span class="filesize"> 270.12 MB</span> <a class="download" href="http://Trainbit.com/files/5927957884/Behind.Your.Smile.E07.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv"> Download</a> </p> <p class="ltr"> <span class="modified"> 2017/01/09 17:03:30</span> </p> </div> <br class="clear"> </li><li class="folder focus"> <img src="http://trainbit.com/UI/img/icons/files/unknown.png"> <div> <p class="clearfix"> <a href="http://Trainbit.com/files/7427957884/Behind.Your.Smile.E08.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv" class="filename"> Behind.Your.Smile.E08.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv</a> <span class="filesize"> 274.47 MB</span> <a class="download" href="http://Trainbit.com/files/7427957884/Behind.Your.Smile.E08.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv"> Download</a> </p> <p class="ltr"> <span class="modified"> 2017/01/09 17:04:53</span> </p> </div> <br class="clear"> </li><li class="folder focus"> <img src="http://trainbit.com/UI/img/icons/files/unknown.png"> <div> <p class="clearfix"> <a href="http://Trainbit.com/files/1334957884/Behind.Your.Smile.E09.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv" class="filename"> Behind.Your.Smile.E09.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv</a> <span class="filesize"> 275.25 MB</span> <a class="download" href="http://Trainbit.com/files/1334957884/Behind.Your.Smile.E09.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv"> Download</a> </p> <p class="ltr"> <span class="modified"> 2017/01/11 00:38:10</span> </p> </div> <br class="clear"> </li><li class="folder focus"> <img src="http://trainbit.com/UI/img/icons/files/unknown.png"> <div> <p class="clearfix"> <a href="http://Trainbit.com/files/8956557884/Behind.Your.Smile.E10.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv" class="filename"> Behind.Your.Smile.E10.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv</a> <span class="filesize"> 269.77 MB</span> <a class="download" href="http://Trainbit.com/files/8956557884/Behind.Your.Smile.E10.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv"> Download</a> </p> <p class="ltr"> <span class="modified"> 2017/02/01 21:05:35</span> </p> </div> <br class="clear"> </li><li class="folder focus"> <img src="http://trainbit.com/UI/img/icons/files/unknown.png"> <div> <p class="clearfix"> <a href="http://Trainbit.com/files/7956557884/Behind.Your.Smile.E11.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv" class="filename"> Behind.Your.Smile.E11.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv</a> <span class="filesize"> 237.58 MB</span> <a class="download" href="http://Trainbit.com/files/7956557884/Behind.Your.Smile.E11.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv"> Download</a> </p> <p class="ltr"> <span class="modified"> 2017/02/01 21:05:23</span> </p> </div> <br class="clear"> </li><li class="folder focus"> <img src="http://trainbit.com/UI/img/icons/files/unknown.png"> <div> <p class="clearfix"> <a href="http://Trainbit.com/files/7798782884/Behind.Your.Smile.E12.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv" class="filename"> Behind.Your.Smile.E12.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv</a> <span class="filesize"> 233.17 MB</span> <a class="download" href="http://Trainbit.com/files/7798782884/Behind.Your.Smile.E12.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv"> Download</a> </p> <p class="ltr"> <span class="modified"> 2017/02/09 19:33:23</span> </p> </div> <br class="clear"> </li><li class="folder focus"> <img src="http://trainbit.com/UI/img/icons/files/unknown.png"> <div> <p class="clearfix"> <a href="http://Trainbit.com/files/0085682884/Behind.Your.Smile.E13.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv" class="filename"> Behind.Your.Smile.E13.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv</a> <span class="filesize"> 245.01 MB</span> <a class="download" href="http://Trainbit.com/files/0085682884/Behind.Your.Smile.E13.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv"> Download</a> </p> <p class="ltr"> <span class="modified"> 2017/02/21 16:36:58</span> </p> </div> <br class="clear"> </li><li class="folder focus"> <img src="http://trainbit.com/UI/img/icons/files/unknown.png"> <div> <p class="clearfix"> <a href="http://Trainbit.com/files/7765682884/Behind.Your.Smile.E14.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv" class="filename"> Behind.Your.Smile.E14.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv</a> <span class="filesize"> 251.08 MB</span> <a class="download" href="http://Trainbit.com/files/7765682884/Behind.Your.Smile.E14.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv"> Download</a> </p> <p class="ltr"> <span class="modified"> 2017/02/21 16:37:09</span> </p> </div> <br class="clear"> </li><li class="folder focus"> <img src="http://trainbit.com/UI/img/icons/files/unknown.png"> <div> <p class="clearfix"> <a href="http://Trainbit.com/files/5085682884/Behind.Your.Smile.E15.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv" class="filename"> Behind.Your.Smile.E15.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv</a> <span class="filesize"> 258.98 MB</span> <a class="download" href="http://Trainbit.com/files/5085682884/Behind.Your.Smile.E15.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv"> Download</a> </p> <p class="ltr"> <span class="modified"> 2017/02/21 16:36:46</span> </p> </div> <br class="clear"> </li><li class="folder focus"> <img src="http://trainbit.com/UI/img/icons/files/unknown.png"> <div> <p class="clearfix"> <a href="http://Trainbit.com/files/8059482884/Behind.Your.Smile.E16.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv" class="filename"> Behind.Your.Smile.E16.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv</a> <span class="filesize"> 332.78 MB</span> <a class="download" href="http://Trainbit.com/files/8059482884/Behind.Your.Smile.E16.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv"> Download</a> </p> <p class="ltr"> <span class="modified"> 2017/03/01 23:44:51</span> </p> </div> <br class="clear"> </li><li class="folder focus"> <img src="http://trainbit.com/UI/img/icons/files/unknown.png"> <div> <p class="clearfix"> <a href="http://Trainbit.com/files/3339282884/Behind.Your.Smile.E17.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv" class="filename"> Behind.Your.Smile.E17.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv</a> <span class="filesize"> 246.25 MB</span> <a class="download" href="http://Trainbit.com/files/3339282884/Behind.Your.Smile.E17.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv"> Download</a> </p> <p class="ltr"> <span class="modified"> 2017/03/15 17:56:05</span> </p> </div> <br class="clear"> </li><li class="folder focus"> <img src="http://trainbit.com/UI/img/icons/files/unknown.png"> <div> <p class="clearfix"> <a href="http://Trainbit.com/files/7139282884/Behind.Your.Smile.E18.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv" class="filename"> Behind.Your.Smile.E18.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv</a> <span class="filesize"> 280.56 MB</span> <a class="download" href="http://Trainbit.com/files/7139282884/Behind.Your.Smile.E18.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv"> Download</a> </p> <p class="ltr"> <span class="modified"> 2017/03/15 17:58:07</span> </p> </div> <br class="clear"> </li><li class="folder focus"> <img src="http://trainbit.com/UI/img/icons/files/unknown.png"> <div> <p class="clearfix"> <a href="http://Trainbit.com/files/7810582884/Behind.Your.Smile.E19.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv" class="filename"> Behind.Your.Smile.E19.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv</a> <span class="filesize"> 248.46 MB</span> <a class="download" href="http://Trainbit.com/files/7810582884/Behind.Your.Smile.E19.WEBRip.540p.KOreanFa.mkv"> Download</a> </p></div></li></ul><p style="text-align: justify;"><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #ff6600;"><span style="color: #000000;"></span></span></p></td></tr></tbody></table> text/html 2017-03-02T15:00:58+01:00 koreanha.mihanblog.com محسن حق شناس دانلود سریال کره ای سیمدانگ Saimdang Light’s Diary http://koreanha.mihanblog.com/post/242 <p style="text-align:center"><strong><span style="font-family:times\ new\ roman,times,serif;font-size:12pt">&nbsp;سریال کره ای&nbsp;<span style="color:green">سیمدانگ Saimdang Light’s Diary </span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12pt;font-family:times\ new\ roman,times,serif"><span style="color:#930">۳۶۰p</span> : <span style="color:#00f">E11 | <span style="color:#930">۴۸۰p</span> : E11 |</span> <span style="color:#930">۵۴۰p</span> : <span style="color:#00f">E11 </span>| <span style="color:#930">۷۲۰p</span> : <span style="color:#00f">E11</span></span></strong></p> <h3 style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12pt;font-family:times\ new\ roman,times,serif"><span style="color:#f0f">زیرنویس فارسی</span> <span style="color:#00f">قسمت ۱۰ – <span style="font-size:12pt;font-family:times\ new\ roman,times,serif;color:purple">Eng : 11</span></span></span></strong></h3> <p style="text-align:center"><span style="font-family:times\ new\ roman,times,serif;font-size:12pt;color:purple"><strong>* <span style="color:#f0f">کیفیت ۷۲۰ اورجینال</span>&nbsp; <span style="color:#00f">قسمت ۱۱</span> اضافه شد&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:times\ new\ roman,times,serif;font-size:12pt;color:purple"><strong><span style="font-size:12pt;font-family:times\ new\ roman,times,serif">آهنگ <span style="color:purple">پارت ۳</span> اضافه شد </span><br> </strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12pt"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a href="http://b2kore.in/wp-content/uploads/2017/02/Saimdang-the-Herstory.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-32053" alt="" src="http://b2kore.in/wp-content/uploads/2017/02/xSaimdang-the-Herstory-e1487103530414.jpg.pagespeed.ic.cV8KsU-p60.jpg" height="500" width="406"></a></span></strong></span></p> <h3 style="text-align:center"><strong><span style="font-family:times\ new\ roman,times,serif;font-size:12pt"><span style="color:#90c">مشخصات<br> </span></span></strong></h3> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-family:times\ new\ roman,times,serif;font-size:12pt">نام: تاریخ سیمدانگ / Saimdang the Herstory<br> عنوان دیگر: Saimdang, Light’s Diary<br> ژانر: تاریخی، عاشقانه</span></strong><br> <strong><span style="font-family:times\ new\ roman,times,serif;font-size:12pt"> تعداد قسمت ها: ۳۰</span></strong><br> <strong><span style="font-family:times\ new\ roman,times,serif;font-size:12pt"> شبکه ی پخش: SBS</span></strong><br> <span style="color:#00f"> <strong><span style="font-family:times\ new\ roman,times,serif;font-size:12pt"> تاریخ پخش: ۲۰۱۷-Jan-26&nbsp; (&nbsp; ۷ بهمن ۱۳۹۵&nbsp; ) </span></strong></span><br> <strong><span style="font-family:times\ new\ roman,times,serif;font-size:12pt"> روزهای پخش: ۴ شنبه و ۵ شنبه ها</span></strong><br> <strong><span style="font-family:times\ new\ roman,times,serif;font-size:12pt"> کارگردان: Yoon Sang Ho</span></strong><br> <strong><span style="font-family:times\ new\ roman,times,serif;font-size:12pt"> نویسنده: Yoon Sang Ho</span></strong><br> <strong><span style="font-family:times\ new\ roman,times,serif;font-size:12pt"> جایگزین سریال&nbsp;Legend of the Blue Sea</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-family:times\ new\ roman,times,serif;font-size:12pt"><span id="more-23274"></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="color:maroon"><strong><span style="font-family:times\ new\ roman,times,serif;font-size:12pt">خلاصه داستان:</span></strong></span></p> <h3 style="text-align:center"><strong><span style="font-family:times\ new\ roman,times,serif;font-size:12pt"> یک سخنران تاریخ هنر کره ای خاطرات یک تصویر تاریخی به نام Shin Sa Im Dang را کشف میکند.او راز یک تصویر مرموز را حل میکند.</span></strong></h3> <div dir="ltr" style="text-align:center"><strong><span style="font-family:times\ new\ roman,times,serif;font-size:12pt"><span style="color:purple">بازیگران</span></span></strong></div> <div dir="ltr" style="text-align:center"><strong><span style="font-family:times\ new\ roman,times,serif;font-size:12pt"><a href="http://b2kore.in/wp-content/uploads/2016/12/2016-12-31_104848-e1483185335117.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-29775" alt="" src="http://b2kore.in/wp-content/uploads/2016/12/x2016-12-31_104848-e1483185335117.jpg.pagespeed.ic.ki4bE37sZo.jpg" height="278" width="550"></a>&nbsp;</span></strong></div> <div dir="ltr" style="text-align:center"><strong><strong><span style="font-family:times\ new\ roman,times,serif;font-size:12pt">Lee Young Ae as Seo Ji Yoon / Shin Saimdang<br> – Lee Joo Yeon as Shin Saimdang (teen)<br> – Park Hye Soo as Shin Saimdang (young)<br> Song Seung Hun as Lee Gyum<br> – Yang Se Jong as Lee Gyum (young)<br> Oh Yoon Ah as Whieumdang Choi<br> – Yoon Ye Joo as Whieumdang Choi (young)<br> Kim Hae Sook as Shin Saimdang’s grandmother</span></strong></strong></div> <div style="text-align:center"><strong><span style="font-family:times\ new\ roman,times,serif;font-size:12pt">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ </span></strong></div><p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="color:#930"><span style="font-family:times\ new\ roman,times,serif;font-size:12pt">ــــــــــــــــــــــــ&nbsp;&nbsp; «»&nbsp; ــــــــــــــــــــــــ</span></span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><br></p> <div style="text-align:center"> <table height="57" width="81"> <tbody> <tr> <td style="width:63.0167px;text-align:center"><br></td> <td style="width:57.4333px;text-align:center"><br></td> </tr> <tr> <td style="width:63.0167px;text-align:center"><br></td> <td style="width:57.4333px;text-align:center"><br></td> </tr> <tr> <td style="width:63.0167px;text-align:center"><br></td> <td style="width:57.4333px;text-align:center"><br></td> </tr> <tr> <td style="width:63.0167px;text-align:center"><br></td> <td style="width:57.4333px;text-align:center"><br></td> </tr> <tr> <td style="width:63.0167px;text-align:center"><br></td> <td style="width:57.4333px;text-align:center"><br></td> </tr> <tr> <td style="width:63.0167px;text-align:center"><br></td> <td style="width:57.4333px;text-align:center"><br></td> </tr> <tr> <td style="width:63.0167px;text-align:center"><br></td> <td style="width:57.4333px;text-align:center"><br></td> </tr> <tr> <td style="width:63.0167px;text-align:center"><br></td> <td style="width:57.4333px;text-align:center"><br></td> </tr> <tr> <td style="width:63.0167px;text-align:center"><br></td> <td style="width:57.4333px;text-align:center"><br></td> </tr> <tr> <td style="width:63.0167px;text-align:center"><br></td> <td style="width:57.4333px;text-align:center"><br></td> </tr> <tr> <td style="width:63.0167px;text-align:center"><br></td> <td style="width:57.4333px;text-align:center"><br></td> </tr> <tr> <td style="width:63.0167px;text-align:center"><br></td> <td style="width:57.4333px;text-align:center"><br></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12pt;font-family:times\ new\ roman,times,serif">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></strong></p> </div> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">E01.360p: » : <a href="http://uploadboy.me/g0rd8uqosiqy.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/2O9qhrhq">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/19894342">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">E01.480p: » : <a href="http://uploadboy.me/a8who8bd8nd3.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/2O5K9taj">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/19892709">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">E01.540p: » : <a href="http://uploadboy.me/8k1o2h8yi175.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/2O5Jnlpb">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/19892567">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">E01.720p: » : <a href="http://uploadboy.me/3phcbym3m2b8.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/2O2etox0">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/19890721">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">E02.360p: » : <a href="http://uploadboy.me/vqo89eh61b2w.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/2O9padrv">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/19894413">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">E02.480p: » : <a href="http://uploadboy.me/sma5u72rc5ln.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/2OWQu16g">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/19904850">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">E02.540p: » : <a href="http://uploadboy.me/lvfx5fr9wsdj.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/2OWPmdiv">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/19904921">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">E02.720p: » : <a href="http://uploadboy.me/fpnp164x3gai.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/2O9agw35">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/19893916">Tiz File</a></span></span></strong></p> <h5 style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E03.360p</span>: » : <a href="http://uploadboy.me/5l06k6jp7cbq.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/2Ubv7ahw">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/19948870">Tiz File</a></span></span></strong></h5> <h5 style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E03.480p</span>: » : <a href="http://uploadboy.me/7yxc30mq6tel.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/2UaBke39">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/19948728">Tiz File</a></span></span></strong></h5> <h5 style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E03.540p</span>: » : <a href="http://uploadboy.me/7mezcczwsqd9.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/2U3Iejyn">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/19944965">Tiz File</a></span></span></strong></h5> <h5 style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E03.720p</span>: » : <a href="http://uploadboy.me/zdms5iopt7da.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/2U3m04gh">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/19944894">Tiz File</a></span></span></strong></h5> <h5 style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E04.360p</span>: » : <a href="http://uploadboy.me/xploaeen9p1v.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/2Vsv2kpz">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/19956964">Tiz File</a></span></span></strong></h5> <h5 style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E04.480p</span>: » : <a href="http://uploadboy.me/uzli3770s2vg.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/2Wjlhl3g">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/19969460">Tiz File</a></span></span></strong></h5> <h5 style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E04.540p</span>: » : <a href="http://uploadboy.me/kcvuxfjeu10n.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/2VzS7hni">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/19958171">Tiz File</a></span></span></strong></h5> <h5 style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E04.720p</span>: » : <a href="http://uploadboy.me/hduqy34w9bsp.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/2VpB2e3m">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/19956325">Tiz File</a></span></span></strong></h5> <h5 style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E05.360p</span>: » : <a href="http://uploadboy.me/jtziflfjts02.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/30IJkeqa">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/20022568">Tiz File</a></span></span></strong></h5> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E05.480p:</span> » : <a href="http://uploadboy.me/gdbby5u6ughk.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/30Ieyz4e">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/20022142">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E05.540p:</span> » : <a href="http://uploadboy.me/szxh62oyj2ec.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/30Ig4fb3">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/20022213">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E05.720p:</span> » : <a href="http://uploadboy.me/dgatx9ad3mzy.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/30Ahvmaw">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/20019515">Tiz File</a></span></span></strong></p> <h5 style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E06.360p</span>: » : <a href="http://uploadboy.me/ux76y6u5x37n.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/31Ee2s36">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/20030449">Tiz File</a></span></span></strong></h5> <p><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E06.480p:</span> » : <a href="http://uploadboy.me/kd74x34ohk0p.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/31IOeh4j">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/20030804">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E06.540p:</span> » : <a href="http://uploadboy.me/h7tz3i7akht6.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/31DYkqz2">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/20030236">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E06.720p:</span> » : <a href="http://uploadboy.me/n7x120puulko.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/31IPa1nc">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/20030875">Tiz File</a></span></span></strong></p> <h5 style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E07.360p</span>: » : <a href="http://uploadboy.me/x7lk9u6vqwyf.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/39d6y32h">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/20099603">Tiz File</a></span></span></strong></h5> <p><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E07.480p:</span> » : <a href="http://uploadboy.me/0m9ejm59tw4j.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/39bj0tfh">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/f/20098751">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E07.540p:</span> » : <a href="http://uploadboy.me/7rcjhq03nz82.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/39bl241q">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/f/20098680">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E07.720p:</span> » : <a href="http://uploadboy.me/02n2m3f4y7kk.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/39bmf5x1">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/20098964">Tiz File</a></span></span></strong></p> <h5 style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E08.360p</span>: » : <a href="http://uploadboy.me/2rhwu98pug0p.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/3aud8wq2">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/20111460">Tiz File</a></span></span></strong></h5> <p><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E08.480p:</span> » : <a href="http://uploadboy.me/cjv64po5qsd1.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/3achd985">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/20110253">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E08.540p:</span> » : <a href="http://uploadboy.me/kynia8elntd3.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/3acl24g5">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/20110395">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E08.720p:</span> » : <a href="http://uploadboy.me/w8y3fitpfbsj.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/3adOfwas">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/20110963">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E09.360p:</span> » : <a href="http://uploadboy.me/cljgdgqdqwyv.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/3fLZqyun">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/20172804">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E09.480p:</span> » : <a href="http://uploadboy.me/9iwrtty1199o.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/3fSVb18d">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/f/20173017">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E09.540p:</span> » : <a href="http://uploadboy.me/y5e97hseueio.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/3fSWqed0">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/f/20173301">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E09.720p:</span> » : <a href="http://uploadboy.me/ix0ae6i6wbq4.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/3fM2jp3x">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/20173159">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E10.360p:</span> » : <a href="http://uploadboy.me/voncpd37ek3n.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/3hrqhymk">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/f/20181324">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E10.480p:</span> » : <a href="http://uploadboy.me/cjvrvkd7u7s3.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/3hrox5il">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/20181395">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E10.540p:</span> » : <a href="http://uploadboy.me/x3nrp25z9t9p.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/3hoy4fuu">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/20180543">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E10.720p:</span> » : <a href="http://uploadboy.me/3atstzcmd5bm.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/3htly1t4">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/20181963">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E11.360p:</span> » : <a href="http://uploadboy.me/a6eq6ipknxx7.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/3nFLtia3">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/20226551">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E11.480p:</span> » : <a href="http://uploadboy.me/yp9w1gexf202.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/3nnkqq9i">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/20226693">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E11.540p:</span> » : <a href="http://uploadboy.me/80lmv8uelxkr.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/3no680h2">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/20226764">Tiz File</a></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:green">E11.720p:</span> » : <a href="http://uploadboy.me/5v9s7l7sf2no.html">Uploadboy</a>&nbsp; | <a href="http://bia2kore.upera.co/3nmsc8zz">Upera</a> | <a href="http://tizfile.com/file/20226977">Tiz File</a></span></span></strong></p><p><br></p><p><br><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"></span></span></strong></p> text/html 2017-01-16T08:06:22+01:00 koreanha.mihanblog.com محسن حق شناس سریال کره ای اوه گیوم بی من ۲۰۱۶ Oh My Geum Bi http://koreanha.mihanblog.com/post/236 <h1 class="name post-title entry-title" style="text-align: center;">سریال کره ای <strong>اوه گیوم بی من</strong> ۲۰۱۶ <strong>Oh My Geum Bi</strong></h1> <div class="entry" style="text-align: center;"> <p class="Yekan" style="text-align: center;"><strong>قسمت ۱۴&nbsp; – زیرنویس فارسی ۰۶<br> </strong></p> <p class="Yekan" style="text-align: center;"><strong>کیفیت ۴۸۰ تا قسمت ۱۳ – کیفیت ۷۲۰ تا قسمت ۱۳<br> </strong></p> <table class=" aligncenter"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="544"><strong><img class=" aligncenter" src="http://s9.picofile.com/file/8274940392/Y4a5dr24_1619bf_f.jpg" alt="" height="947" width="668"></strong></td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="544"><strong>&nbsp;نام های انگلیسی : My Fair Lady |&nbsp;Oh My Geum Bi</strong></td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="544"><strong>&nbsp;نام های فارسی :&nbsp;بانوی زیبای من | اوه گیوم بی من<br> </strong></td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="544"><strong>&nbsp;ژانر :&nbsp;خانوادگی | ملودرام</strong></td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="544"><strong>&nbsp;زیرنویس : فارسی و انگلیسی</strong></td> </tr> <tr> <td width="274"><strong>&nbsp;سال انتشار :&nbsp;۲۰۱۶</strong></td> <td width="270"><strong>&nbsp;تعداد قسمت ها :&nbsp;۱۶</strong></td> </tr> <tr> <td width="274"><strong>&nbsp;امتیاز : ۱۰&nbsp;/ ۱۰</strong></td> <td width="270"><strong>&nbsp;شبکه :&nbsp;KBS2</strong></td> </tr> <tr> <td width="274"><strong>&nbsp;کیفیت : &nbsp;۵۴۰p |&nbsp;۷۲۰p</strong></td> <td width="270"><strong>&nbsp;حجم هر قسمت : ۲۰۰MB |&nbsp;۴۳۰MB</strong></td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="544"><br></td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="544"><br></td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="544"><strong>&nbsp;خلاصه داستان: </strong>سریال در مورد دختری هفت ساله به نام یو گیوم بی است که بیماری دمنتیا داره و دادره کم کم حافظه اش رو از دست می ده . پدر گیوم بی یک فرد کلابرداره . اما با دیدن وضعیت دخترش می فهمه که تا حالا چقدر اشتباه می کرده . برای همین سعی میکنه زندگی دخترش رو یه کم بهتر کنه و ….</td> </tr> </tbody> </table> <p><span id="more-8318"></span></p> <p>&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: center;"><strong>لینک های اختصاصی وبسایت پلودبوی</strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://uploadboy.ir/wp-content/uploads/2015/06/uploadboy-logo-farsi1.png" alt="وبلاگ آپلودبوی Logo"></p> <p style="text-align: center;"><strong>قسمت ۰۱ : <a href="http://opizo.com/7etPh0">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/NG3X2m">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/fIFVDx">۷۲۰</a></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>قسمت ۰۲ : <a href="http://opizo.com/nZOsuY">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/LGvLeq">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/Ia9yrU">۷۲۰</a><br> </strong><br> <strong>قسمت ۰۳ : <a href="http://opizo.com/tg6Kip">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/NeYomF">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/3vfnwD">۷۲۰</a></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>قسمت ۰۴ : <a href="http://opizo.com/XEdDPW">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/9fPrZT">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/BYUfpx">۷۲۰</a></strong><strong><br> </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>قسمت ۰۵ : <a href="http://opizo.com/wR4fjD">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/YrNq7K">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/yI7zJe">۷۲۰</a></strong><strong><br> </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>قسمت ۰۶ : <a href="http://opizo.com/V8Hoqe">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/zxeraO">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/HH6CTp">۷۲۰</a></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;قسمت ۰۷ : <a href="http://opizo.com/DpbNL3">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/YPXrjG">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/h7GxH8">۷۲۰</a></strong></p> <h4 style="text-align: center;"><strong>&nbsp;قسمت ۰۸ : <a href="http://opizo.com/FMkiWv">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/n3kxQe">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/Of2R5r">۷۲۰</a></strong></h4> <h4 style="text-align: center;"><strong>&nbsp;قسمت ۰۹ : <a href="http://opizo.com/Wb5pMN">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/v6GiA3">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/47adz8">۷۲۰</a></strong></h4> <h4 style="text-align: center;"><strong>&nbsp;قسمت ۱۰ : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/hfvi4igfmfe0.html">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/4atbgu">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/hwxkp1i20ouz.html">۷۲۰</a></strong></h4> <h4 style="text-align: center;"><strong>&nbsp;قسمت ۱۱ : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/5hz8tlr794gc.html">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/ysLuRr">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/5hi59g4b6h28.html">۷۲۰</a></strong></h4> <h4 style="text-align: center;"><strong>&nbsp;قسمت ۱۲ : <a href="http://opizo.com/1KYIeE">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/oO49tR">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/EWExKt">۷۲۰</a></strong></h4> <h4 style="text-align: center;"><strong>&nbsp;قسمت ۱۳ : <a href="http://opizo.com/2rilQq">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/J6LDmd">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/yevxsV">۷۲۰</a></strong></h4> <h4 style="text-align: center;"><strong>&nbsp;قسمت ۱۴ : ۴۸۰ | <a href="http://opizo.com/ri1O7I">۵۴۰</a> | ۷۲۰</strong></h4> <p style="text-align: center;"> </p><p>======================================</p> <p style="text-align: center;">لینک های اختصاصی وبسایت ترین بیت</p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://uploadechizha.rozup.ir/tb_logo_dlsun.ir.png" alt="ترین بیت - آپلود نامحدود فایل و عکس"></p> <p style="text-align: center;"><strong>قسمت ۰۱ : <a href="http://opizo.com/jW8b6Q">۴۸۰</a> | <a href="http://trainbit.com/files/0758507884/Oh.My.Geum.Bi.E01.HDTV.H264.540p.mkv">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/0MASbd">۷۲۰</a></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>قسمت ۰۲ : <a href="http://opizo.com/S8Z0jw">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/42S74O">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/376lsg">۷۲۰</a></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>قسمت ۰۳ : <a href="http://opizo.com/YMZApu">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/73R2wg">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/fk80Sz">۷۲۰</a><br> </strong><br> <strong>قسمت ۰۴ : <a href="http://opizo.com/Snpg7k">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/ZJQvtq">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/cEyKsc">۷۲۰</a><br> </strong></p> <h4 style="text-align: center;"><b><strong>قسمت ۰۵ : <a href="http://opizo.com/qGl6cq">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/nvETK4">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/nPuNUQ">۷۲۰</a></strong></b></h4> <p style="text-align: center;"><strong>قسمت ۰۶ : <a href="http://opizo.com/KwwQyb">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/lMVrHK">۵۴۰</a> | ۷۲۰</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;قسمت ۰۷ : <a href="http://opizo.com/utgEYM">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/9LVfX2">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/rFRZkD">۷۲۰</a></strong></p> <h4 style="text-align: center;"><strong>&nbsp;قسمت ۰۸ : <a href="http://opizo.com/pPZvca">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/KRegyi">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/8xAy6U">۷۲۰</a></strong></h4> <h4 style="text-align: center;"><strong>&nbsp;قسمت ۰۹ : <a href="http://opizo.com/BAeFvS">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/UvnxLX">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/YfHsLa">۷۲۰</a></strong></h4> <h4 style="text-align: center;"><strong>&nbsp;قسمت ۱۰ : ۴۸۰ | <a href="http://opizo.com/LimvDR">۵۴۰</a> | ۷۲۰</strong></h4> <h4 style="text-align: center;"><strong>&nbsp;قسمت ۱۱ : <a href="http://opizo.com/4Vbnth">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/hnfpdD">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/tgKC1x">۷۲۰</a></strong></h4> <h4 style="text-align: center;"><strong>&nbsp;قسمت ۱۲ : <a href="http://opizo.com/KwVT5h">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/ddO3jQ">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/2tHnLf">۷۲۰</a></strong></h4> <h4 style="text-align: center;"><strong>&nbsp;قسمت ۱۳ : <a href="http://opizo.com/NlTSrI">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/owLe7A">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/mq9h4n">۷۲۰</a></strong></h4> <h4 style="text-align: center;"><strong>&nbsp;قسمت ۱۴ : ۴۸۰ | <a href="http://opizo.com/4ZB710">۵۴۰</a> | ۷۲۰<a href="http://opizo.com/mq9h4n"><br> </a></strong></h4> <p style="text-align: center;">======================================</p> <h4 style="text-align: center;"><b><img class="aligncenter" src="http://rozup.ir/view/522672/SUB.png" alt="" border="0"></b></h4> <h4 style="text-align: center;"><a href="http://opizo.com/13894/?http://s8.picofile.com/file/8275871442/Oh_My_Geum_Bi_E01.zip.html/" target="_blank">E01</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://s9.picofile.com/file/8276902784/oh_my_geum_bi_E01_04.zip.html" target="_blank">E02 | E03 | E04</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://s9.picofile.com/file/8276955568/oh_my_geum_bi_e05.zip.html" target="_blank">E05</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://s9.picofile.com/file/8277504868/oh_my_geum_bi_E06.zip.html_" target="_blank">E06</a> | E07 | E08 | E09 | E10<br> E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20</h4> text/html 2017-01-16T05:35:05+01:00 koreanha.mihanblog.com محسن حق شناس سریال کره ای درخت ریشه دار عمیق ۲۰۱۱ A Tree With Deep Roots http://koreanha.mihanblog.com/post/240 <p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>سریال کره ای <span style="color: #0000ff;">درخت ریشه دار عمیق</span> ۲۰۱۱ <span style="color: #0000ff;">A Tree With Deep Roots</span><br> </strong><br></font> <font size="3"><strong>دانلود سریال درخت ریشه دار عمیق ۲۰۱۱ A Tree With Deep Roots با دو کیفیت <span style="color: #ff0000;">۳۶۰ و ۷۲۰ اختصاصی سون دی ال</span><br> </strong><br></font> <font size="3"><img class=" wp-image-10948 aligncenter" src="http://dl.sse7en.ir/2017/01/tree_with_deep_roots_poster.jpg" alt="" height="443" width="1030"><br> <strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;نام های انگلیسی</span></strong> : <strong>A Tree With Deep Roots</strong> | <span style="color: #ff0000;"><strong>Tree With Deep Roots</strong></span><br> <strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;نام های فارسی</span> </strong>: درختی با ریشه های بلند | درختی با ریشه های عمیق<br> <strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;ژانر</span></strong> : تاریخی | سیاسی | رازآلود | تراژدی<br> <strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;زیرنویس</span></strong> : فارسی و انگلیسی<br> <strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;سال انتشار</span></strong> : ۲۰۱۱<br> <strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; تعداد قسمت ها</span></strong> : ۲۴<br> <span style="color: #0000ff;"><strong>&nbsp;امتیاز</strong></span> : ۸٫۴ / ۱۰<br> <strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;شبکه</span></strong> : SBS<br> <strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;کیفیت</span></strong> :&nbsp; ۳۶۰p | 720p<br> <strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; حجم هر قسمت</span></strong> : ۲۲۰MB | 450MB<br></font> <font size="3"><span id="more-10947"></span><br> اطلاعات بیشتر<br> خلاصه داستان: این سریال به قتلهای زنجیره ای می پردازد که ۷ روز پیش از اعلام رسم الخط زبان کره ای رخ داده اند. چندین قتل زنجیره ای در زمان شاه سجونگ رخ می دهد. کانگ چائه یون به تحقیق در زمینۀ این قتلها می پردازد. او در حین تحقیق در می یابد که درگیر توطئه ای بزرگ در پس این قتلها شده است. توطئه ای که گروهی از نخبگان که برای رسیدن به اهدافشان حاضرند از جان خود مایه گذارند و قدرتهای مخفیانه ای که در تحقیقات وی دخالت می کنند، آن را طرح ریزی نموده اند.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong><span style="color: #800000;">لینک های اختصاصی آپلودبوی – سون دی ال کیفیت ۳۶۰</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><strong>دانلود از سرور آپلودبوی – UploadBOy</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.com/wrsoohi72ky4.html" target="_blank">Tree With Deep Roots E01 [SerialKorean] .mkv – ۲۹۵٫۵ MB</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.com/r8n7nllsckie.html" target="_blank">Tree With Deep Roots E02 [SerialKorean] .mkv – ۲۱۰٫۳ MB</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.com/4q24i8i56z6k.html" target="_blank">Tree With Deep Roots E03 [SerialKorean] .mkv – ۲۰۱٫۳ MB</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.com/fmuo7on0o3gr.html" target="_blank">Tree With Deep Roots E04 [SerialKorean] .mkv – ۲۱۰٫۲ MB</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.com/52n1u08uagye.html" target="_blank">Tree With Deep Roots E05 [SerialKorean] .mkv – ۲۴۲٫۰ MB</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.com/06u48gfr6s8p.html" target="_blank">Tree With Deep Roots E06 [SerialKorean] .mkv – ۱۸۶٫۹ MB</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.com/22lv4zilayw3.html" target="_blank">Tree With Deep Roots E07 [SerialKorean] .mkv – ۱۸۱٫۰ MB</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.com/1i5ln2pwotab.html" target="_blank">Tree With Deep Roots E08 [SerialKorean] .mkv – ۱۸۶٫۷ MB</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.com/b6rnvx4t6bcj.html" target="_blank">Tree With Deep Roots E09 [SerialKorean] .mkv – ۱۸۸٫۰ MB</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.com/qiitaz28bmn5.html" target="_blank">Tree With Deep Roots E10 [SerialKorean] .mkv – ۱۶۱٫۷ MB</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.com/86z4b3z5ov8q.html" target="_blank">Tree With Deep Roots E11 [SerialKorean] .mkv – ۱۸۲٫۲ MB</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.com/ceu9y22bk1j5.html" target="_blank">Tree With Deep Roots E12 [SerialKorean] .mkv – ۲۱۷٫۲ MB</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.com/qiqjypnkdq65.html" target="_blank">Tree With Deep Roots E13 [SerialKorean] .mkv – ۱۹۳٫۵ MB</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.com/4imoar8wnxin.html" target="_blank">Tree With Deep Roots E14 [SerialKorean] .mkv – ۱۸۸٫۲ MB</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.com/racri8sdkv47.html" target="_blank">Tree With Deep Roots E15 [SerialKorean] .mkv – ۲۷۲٫۱ MB</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.com/ai4yuhpzfimf.html" target="_blank">Tree With Deep Roots E16 [SerialKorean] .mkv – ۲۴۸٫۳ MB</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.com/ilbnezk338vn.html" target="_blank">Tree With Deep Roots E17 [SerialKorean] .mkv – ۱۹۳٫۲ MB</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.com/pi38rd68sjj9.html" target="_blank">Tree With Deep Roots E18 [SerialKorean] .mkv – ۲۲۸٫۰ MB</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.com/9ajyc4y0ccn3.html" target="_blank">Tree With Deep Roots E19 [SerialKorean] .mkv – ۲۰۵٫۱ MB</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.com/bg8rl0qef659.html" target="_blank">Tree With Deep Roots E20 [SerialKorean] .mkv – ۲۲۰٫۷ MB</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.com/vcw9xme9rul0.html" target="_blank">Tree With Deep Roots E21 [SerialKorean] .mkv – ۲۳۲٫۵ MB</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.com/wdingd9j77pp.html" target="_blank">Tree With Deep Roots E22 [SerialKorean] .mkv – ۲۲۸٫۲ MB</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.com/o7h4xrecnga2.html" target="_blank">Tree With Deep Roots E23 [SerialKorean] .mkv – ۲۰۵٫۸ MB</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.com/asvvp3aleu83.html" target="_blank">Tree With Deep Roots E24 [SerialKorean] .mkv – ۲۴۷٫۱ MB</a></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong><span style="color: #800000;">لینک های اختصاصی آپلودبوی – سون دی ال کیفیت ۷۲۰</span> </strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong><span style="color: #0000ff;"><a href="http://opizo.com/ZFVWLQ">E01</a> | <a href="http://opizo.com/VW91ZL">E02</a> | <a href="http://opizo.com/e76yBp">E03</a> | <a href="http://opizo.com/aXvotc">E04</a> | <a href="http://opizo.com/oJOQM7">E05</a> | <a href="http://opizo.com/4XHDuL">E06</a> | <a href="http://opizo.com/VdNVnW">E07</a> | <a href="http://opizo.com/Zp2UaG">E08</a> | <a href="http://opizo.com/CNLxXS">E09</a> | <a href="http://opizo.com/rHQ9bN">E10</a></span></strong><br></font> <font size="3"><strong><span style="color: #0000ff;"><a href="http://opizo.com/6wizJW"> E11</a> | <a href="http://opizo.com/2YodxJ">E12</a> | <a href="http://opizo.com/NSq7EM">E13</a> | <a href="http://opizo.com/4ligeh">E14</a> | <a href="http://opizo.com/dY8w7j">E15</a> | <a href="http://opizo.com/OcubVI">E16</a> | <a href="http://opizo.com/l0FBkX">E17</a> | <a href="http://opizo.com/kk6bBf">E18</a> | <a href="http://opizo.com/OKQ2qi">E19</a> | <a href="http://opizo.com/oFcvKq">E20</a></span></strong><br></font> <font size="3"><strong><span style="color: #0000ff;"><a href="http://opizo.com/v5G7rC"> E21</a> | <a href="http://opizo.com/JKNkx1">E22</a> | <a href="http://opizo.com/JG6Dvk">E23</a> | <a href="http://opizo.com/5Q7WsH">E24</a></span></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="color: #800000;"><strong>لینک های اختصاصی ترین بیت ۳۶۰ سون دی ال</strong></span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://trainbit.com/folders/2748987884/A_Tree_With_Deep_Roots"><strong><span style="color: #0000ff;">برای ورود به پوشه دانلود کلیک کنید</span></strong></a></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong><span style="color: #008000;"><span style="color: #800000;">لینک های اختصاصی ترین بیت ۷۲۰ سون دی ال</span></span></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://trainbit.com/folders/2025657884/Tree.With.Deep.Roots"><strong><span style="color: #0000ff;">برای ورود به پوشه دانلود کلیک کنید</span></strong></a></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://opizo.com/A4ptCq"><span style="color: #008000;"><strong>دانلود زیرنویس فارسی کامل</strong></span></a></font></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></p><font size="3"> </font> text/html 2017-01-12T05:57:49+01:00 koreanha.mihanblog.com محسن حق شناس دانلود سریال کره ای درخشش یا جنون Shine or go crazy http://koreanha.mihanblog.com/post/231 <p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-size: medium;"><span class="smalltext"><strong><span style="color: #ff0000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">دانلود سریال کره ای درخشش یا جنون Shine or go crazy</span></span></span></strong></span></span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong><span style="color: #6600cc;">پیشنهاد ویژه</span></strong></font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><div style="text-align: center;"> <p><font size="3"><img class="size-full wp-image-10242 aligncenter" src="http://dl.sse7en.ir/2016/03/photo_2016-12-23_14-54-19.jpg" alt="" height="749" width="960"></font></p> <p><font size="3">دانلود سریال کره ای بدرخش یا دیوانه شو Shine or go crazy ( به زودی )</font></p> <p><font size="3"><span class="text4"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">نام :&nbsp; بدرخش یا دیوانه شو – Shine or Go Crazy</span></b></span></span></font></p> <p><font size="3">تهیه کننده : سون هیوک سوک (تهیه کننده سریال ۲ هفته)</font></p> <p><font size="3">کارگردان : سون هیونگ سوک ( کارنامه : شب به شب – ذائقه شخصی – دو هفته)</font></p> <p><font size="3">شبکه : MBC</font></p> <p><font size="3">ژانر : تاریخی – فانتزی – عاشقانه</font></p> <p><font size="3">تعداد قسمت ها :۲۴</font></p> <p><font size="3">شروع پخش : ژانویه ۲۰۱۵</font></p> <p><font size="3">روزهای پخش: ۲ شنبه ها . ۳ شنبه ها</font></p> <p><font size="3">جایگزین سریال : غرور و تعصب / Pride and Prejudice</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3"><span style="color: #990000; font-size: medium;">خلاصه داستان</span></font></p> <p><font size="3">شاهزاده ی گوریو، به خاطر سرنوشت نفرین شده ش از بچگی در تنهایی بزرگ میشه.<br> وقتی بزرگ میشه، میفهمه که استعداد پادشاهی داره. اون باید با آرین شاهزاده خانم بالهه، شین یول (Oh Yeon-Seo) ازدواج می کرد که<br> اونم بر طبق سرنوشتش، باید چراغ کشور دیگه ای میشد ولی به خاطر همین سرنوشت، مجبور میشه با مرگ روبرو بشه. وانگ سو و<br> شین یول، طی زندگی مشترکشون به هم نزدیکتر و درنهایت عاشق هم میشن…</font></p> <p><font size="3">* شخصیت اول مرد، بر اساس شاه گوانگجونگ گوریو ساخته شده که اسم شخصیش وانگ سو بود.</font></p> </div><font size="3"> </font><font size="3"><span class="text4"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></b></span></span><span class="text4"><span style="color: #006600;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></span><br> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><b><br> <a title="" href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/3q1p30ytqavg.html" target=""><span class="text4"><span style="color: #990000;"><span style="color: #000000;">قسمت ۰۱</span></span></span><br> </a><br> <a title="" href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/p7sqh4c9mrza.html" target="">قسمت ۰۲<br> </a></b></span><a title="" href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/i5kdqrub2m3f.html" target="">قسمت ۰۳<br> </a><a title="" href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/gep588vjmxxr.html" target="">قسمت ۰۴<br> </a><span class="text4"><a title="" href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/pn8bz7nipc3p.html" target="">قسمت ۰۵</a></span><a title="" href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/sn0yuwr6kk5f.html" target="">قسمت ۰۶</a><a title="" href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/4fkm7jonqf0a.html" target="">قسمت ۰۷</a> </font><p><font size="3"><a title="" href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/gnhofr022d96.html" target="">قسمت ۰۸</a></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><a title="" href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/un710ln0zdbm.html" target="">قسمت ۰۹</a></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><a title="" href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/9v2zrscvhc2d.html" target="">قسمت ۱۰</a></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><a title="" href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/vvilxyh5lv9p.html" target="">قسمت ۱۱</a></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><a title="" href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/tsa270w7y0mm.html" target="">قسمت ۱۲</a></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><a title="" href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/04vcaopy7fnp.html" target="">قسمت ۱۳</a></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><a title="" href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/zq02ttw7ogkn.html" target="">قسمت ۱۴</a></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><a title="" href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/dnw12ynrrcg2.html" target="">قسمت ۱۵</a></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><a title="" href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/lti6eu24nvoa.html" target="">قسمت ۱۶</a></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><a title="" href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/b95n7rhuxyvb.html" target="">قسمت ۱۷</a></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><a title="" href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/tdt1urpoxho8.html" target="">قسمت ۱۸</a></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><a title="" href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/fautukn22y0w.html" target="">قسمت ۱۹</a><br></font> <font size="3"><span class="text4"><br> <a title="" href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/8nmt0fsh2vdi.html" target="">قسمت ۲۰</a><br> </span><br></font> <font size="3"><a title="" href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/8yie7bk324hq.html" target="">قسمت ۲۱</a><br></font> <font size="3"><span class="text4"><br> <a title="" href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/dmz0donq0npb.html" target="">قسمت ۲۲</a></span></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><a title="" href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/r0b6ezuwzip7.html" target="">قسمت ۲۳</a></font></p><font size="3"> <a title="" href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/qwa6at0bwcql.html" target="">قسمت ۲۴</a><a title="" href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/qwa6at0bwcql.html" target=""><br> </a><br> <span class="text4" style="color: #006600;"><br> <a title="" href="http://xip.ir/9241/http://filemoney.com/gfx499fnm25m.html" target="_blank"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: small;">قسمت ۲۱</span></span></b></span></a></span><br> <span class="text4"><br> <a title="" href="http://opizo.com/13894/?http://www.hexupload.com/mll4oh1d4cpv" target="_blank"><span style="color: #990000;"><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><span style="color: #000000; font-size: small;"><span style="color: #006600;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;"><span style="font-size: small;">قسمت ۲۲</span></span></span></span></span></b></span></a><br> </span><br> <span class="text4"><a title="" href="http://xip.ir/9241/http://filemoney.com/sfuruj1ryuku.html" target="_blank"><span style="font-family: wingdings;"><b><span style="font-size: small;">قسمت ۲۳</span></b></span></a><br> </span><br> <span class="text4"><a title="" href="http://xip.ir/9241/http://filemoney.com/09lsd8sktaw5.html" target="_blank"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><span style="font-size: small;">قسمت ۲۴ پایانی</span></b></span></a><br> </span><br> <span class="text4"><span style="color: #006600;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></span> </font> text/html 2017-01-09T05:56:07+01:00 koreanha.mihanblog.com محسن حق شناس فیلم کره ای نیمه شب اف ام Midnight FM 2010 http://koreanha.mihanblog.com/post/230 <p style="text-align: center;"><font size="3"><span class="smalltext"><strong>فیلم کره ای نیمه شب اف ام Midnight FM 2010</strong></span></font></p><strong> <center style="margin: 15px 1px 10px 1px;"></center><br> </strong><br><font size="3"> </font><img class=" aligncenter" src="http://uupload.ir/files/prce_i5c2vcwasxtjfc6273du.jpg" alt="" height="839" width="550"><font size="3"> </font><div id="pid_16095" class="post_body"> <div style="text-align: center;"> <p><span id="more-8293"></span><br> عنوان:Midnight FM<br> کیفیت :&nbsp; ۷۲۰p<br> حجم فیلم : ۷۰۰ مگابایت<br> ژانر : جنایی ، رازآلود ، هیجان انگیز<br> کارگردان : Sang Man Kim<br> خلاصه داستان :<br> داستان درباره برنامه رادیویی می باشد که در اواخر شب پخش می شود و مجری آن دختری می باشد که …</p> <p><strong> ۷۲۰p bluray آپلودبوی</strong></p> <p><a href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/u8w6z7yldkfr/3205/se7endl/mkv" target="_blank"><strong> Midnight FM (2010)se7enDL.mkv – 749.5 MB</strong></a></p> <p><strong> ۷۲۰p bluray ترین بیت</strong></p> <p><a href="http://opizo.com/13894/?http://trainbit.com/files/4578507884/Midnight.FM.2010.BluRay.720p.x264.mkv" target="_blank"><strong>Midnight FM (2010)se7enDL.mkv – 749.5 MB</strong></a></p> <p><a href="http://opizo.com/13894/?http://s8.picofile.com/file/8274892092/midnight_fm.zip.html" target="_blank"><strong>دانلود زیرنویس فارسی</strong></a></p> </div> </div><font size="3"> </font><h3 class="related_post_title"><br></h3><font size="3"> </font> text/html 2017-01-09T05:40:05+01:00 koreanha.mihanblog.com محسن حق شناس سریال کره ای وزش نسیم – Blow Breeze http://koreanha.mihanblog.com/post/241 <h3 class="posttitle" style="text-align: center;"><font size="3">سریال کره ای وزش نسیم – Blow Breeze</font></h3><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><img class="size-medium aligncenter" src="http://s6.picofile.com/file/8265454984/Blow_Breeze1.jpg" alt="" height="374" width="480"></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>عنوان : وزش نسیم – Blow Breeze – 불어라 미풍아</strong><br></font> <font size="3"><strong>ژانر : خانوادگی – حقوقی</strong><br></font> <font size="3"><strong>کارگردان : Choi Won Suk, Lee Jae Jin</strong><br></font> <font size="3"><strong>نویسنده : Kim Sa Kyung</strong><br></font> <font size="3"><strong>شبکه : MBC</strong><br></font> <font size="3"><strong>تعداد قسمت ها : ۵۰</strong><br></font> <font size="3"><strong>تاریخ پخش : ۲۰۱۶-Aug-20</strong><br></font> <font size="3"><strong>روزهای پخش&nbsp; : شنبه و یکشنبه ۲۰:۴۵</strong><br></font> <font size="3"><strong>زبان : کره ای</strong><br></font> <font size="3"><strong>محصول : کره جنوبی</strong><br></font> <font size="3"><strong>زیرنویس : فارسی</strong><br></font> <font size="3"><strong>جایگزین : Happy Home</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong><br> </strong><span id="more-5845"></span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>Son Ho Joon</strong><br></font> <font size="3"><strong>Im Ji Yun</strong><br></font> <font size="3"><strong>Han Joo Wan</strong><br></font> <font size="3"><strong>Oh Ji Eun</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>خلاصه داستان :</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">این سریال در مورد وکیلی به اسم Lee Jang-go، که ذات پاکی داره و با یه قلب گرم میخواد به همه کمک کنه و با وجود اینکه ۲ سالی هست بعنوان وکیل کار میکنه اما همچنان فقیره و کلاً تا حالا ۲ تا پرونده درست درمون داشته. این آقای وکیل ورژن مردونه کاراکتر کندیه. و نقش این وکیل مهربون و خوش قلب رو آقای Sohn Chang-minایفا خواهند کرد. و پیرمردی که روهای آخر عمرش رو میگذرونه و یدفعه متوجه میشه یه نوه داره و به قول یکی از بچه های انجمن، مدیونید اگه فکر کنید این مرد پولداره ….</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><a href="https://opizo.com/13894/?http://bia2kore.uploadboy.me/ufz5llvvuifo.html" target="_blank">&nbsp;</a></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><strong>دانلود از سرور آپلودبوی – UploadBOy</strong></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><strong>کیفیت ۴۸۰ و ۵۴۰<br> </strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت اول : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/4edf3w3y9z23.html">کیفیت ۵۴۰ </a><br> </strong></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><strong>قسمت دوم :<a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/sqgr4bjprblz.html"> کیفیت ۵۴۰ </a></strong></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><strong>قسمت سوم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/kyk5pf1xbg1q.html">کیفیت ۵۴۰ </a></strong></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><strong>قسمت چهارم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/y3246ku24e3i.html">کیفیت ۵۴۰ </a></strong></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><strong>قسمت پنجم :<a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/j23dr50zz9p8.html"> کیفیت ۵۴۰ </a></strong></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><strong>قسمت ششم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/42zotv8f5cmk.html">کیفیت ۵۴۰ </a></strong></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><strong>قسمت هفتم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/rp0isk5zo6ed.html">کیفیت ۵۴۰ </a></strong></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><strong>قسمت هشتم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/5yneh7vcwhl0.html">کیفیت ۵۴۰ </a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت نهم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/ialcau5go46r.html">کیفیت ۵۴۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">قسمت دهم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/jb705kqslyzj.html">کیفیت ۵۴۰</a></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت یازدهم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/3ziqxed1ac0w.html">کیفیت ۵۴۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت دوازدهم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/ac48xazek32p.html">کیفیت ۵۴۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت سیزدهم :<a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/5dgqmy1uauyr.html"> کیفیت ۵۴۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت چهاردهم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/tvehm66adf23.html">کیفیت ۵۴۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت پانزدهم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/h2ph9y8q7vue.html">کیفیت ۵۴۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت شانزدهم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/xjy7lmyulagv.html">کیفیت ۵۴۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><strong>قسمت هفدم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/4xh2mvhmqi19.html">کیفیت ۵۴۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><strong>قسمت هجدهم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/czlbclm29gbc.html">کیفیت ۵۴۰</a> </strong></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><strong>قسمت نوزدهم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/q5g03s491x2t.html">کیفیت ۵۴۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><strong>قسمت بیستم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/51r6d19nyw60.html">کیفیت ۵۴۰<br> </a></strong><strong><br> قسمت بیست و یکم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/puigbrdg39aw.html">کیفیت ۵۴۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت بیست و دوم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/tfxqpx44tym4.html">کیفیت ۵۴۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت بیست و سوم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/xrvjt4gwpu7m.html">کیفیت ۵۴۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت بیست و چهارم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/59970pn1bxvv.html">کیفیت ۵۴۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت بیست و پنجم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/kvpr6s6u1f4b.html">کیفیت ۵۴۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت بیست و ششم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/owvojw4txir8.html">کیفیت ۵۴۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت بیست و هفتم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/0esxckdksejt.html">کیفیت ۵۴۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت بیست و هشتم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/qzorsumdiego.html">کیفیت ۵۴۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت بیست و نهم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/2gls8guokiul.html">کیفیت ۵۴۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت سی ام : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/s501q79f0o1s.html">کیفیت ۵۴۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><strong>قسمت سی و یکم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://public.upera.co/2b6Uq5p3">کیفیت ۵۴۰&nbsp;</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت سی و دوم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/zfrjr42mtq2u.html">کیفیت ۵۴۰</a></strong><br></font> <font size="3"><strong>قسمت سی و سوم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/rufolyyhf3do.html">کیفیت ۵۴۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت سی و چهارم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/9avkjzmjwqno.html">کیفیت ۵۴۰</a></strong><br></font> <font size="3"><strong>قسمت سی و پنجم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/0ih7dopa0rsd.html">کیفیت ۵۴۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت سی و ششم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/sf38yexku9bf.html">کیفیت ۵۴۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><strong>قسمت سی و هفتم&nbsp; <a href="http://uploadboy.me/3l3rhguegpqu.html">کیفیت ۵۴۰&nbsp;</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><strong>قسمت سی و هشتم : <a href="http://uploadboy.me/l6glu8w21txy.html">کیفیت ۵۴۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت سی و نهم : <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/x82m94p61g07.html">کیفیت ۵۴۰</a></strong><br> ——————————————————————–</font></p><font size="3"> </font><h3 style="text-align: center;"><font size="3">زیرنویس فارسی<br> منبع : کره دریم</font></h3><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8269443784/Blow_Breeze_E01_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۱</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8269443868/Blow_Breeze_E02_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۲</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8269564992/Blow_Breeze_E03_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۳</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8269688050/Blow_Breeze_E04_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۴</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8269688076/Blow_Breeze_E05_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۵</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8269688084/Blow_Breeze_E06_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۶</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8270165842/Blow_Breeze_E07_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۷</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8270165734/Blow_Breeze_E08_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۸</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8270165850/Blow_Breeze_E09_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۹</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8271258126/Blow_Breeze_E10_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۱۰</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8271258192/Blow_Breeze_E11_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۱۱</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8271258284/Blow_Breeze_E12_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۱۲</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8271346550/Blow_Breeze_E13_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۱۳</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8271538484/Blow_Breeze_E14_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۱۴</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8271737942/Blow_Breeze_E15_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۱۵</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8271768468/Blow_Breeze_E16_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۱۶</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8272241018/Blow_Breeze_E17_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۱۷</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8272251200/Blow_Breeze_E18_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۱۸</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8273111026/Blow_Breeze_E19_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۱۹</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8273314242/Blow_Breeze_E20_koreafan_in.rar.html" target="_blank">قسمت ۲۰</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8273866100/Blow_Breeze_E21_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۲۱</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8273932900/Blow_Breeze_E22_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۲۲</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8274782934/Blow_Breeze_E23_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۲۳</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8275214050/Blow_Breeze_E24_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۲۴</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8275820268/Blow_Breeze_E25_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۲۵</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8275856018/Blow_Breeze_E26_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۲۶</a></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://opizo.com/13894/?http://s9.picofile.com/file/8277205068/Blow_Breeze_E28.zip.html/" target="_blank">قسمت ۲۷٫۲۸</a></font></p><font size="3"> </font><h3 style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8277655226/Blow_Breeze_E29_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۲۹</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8277655234/Blow_Breeze_E30_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۳۰</a></font></h3><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><br></font></p><font size="3"> </font> text/html 2017-01-09T05:31:59+01:00 koreanha.mihanblog.com محسن حق شناس دانلود مینی سریال کره ای یک بار دیگر one more time 2016 http://koreanha.mihanblog.com/post/239 <p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>دانلود مینی سریال کره ای <span style="color: #0000ff;">یک بار دیگر</span> <span style="color: #ff0000;">one more time</span> 2016</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>مینی سریال کره ای <span style="color: #ff0000;">I Want to Protect You One More Time</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="color: #0000ff;"><strong>تمام قسمت ها + قسمت ویژه + زیرنویس فارسی تا قسمت ۵<br> </strong></span><br></font> <font size="3"><img class=" wp-image-10981 aligncenter" src="http://dl.sse7en.ir/2017/01/One-More-Time.jpg" alt="" height="497" width="719"><br> مینی سریال کره ای <strong><span style="color: #ff0000;">The Day After We Broke Up</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="color: #0000ff;"><strong>عنوان</strong></span>: The Day After We Broke Up<br></font> <font size="3"><strong><span style="color: #0000ff;">هانگول</span></strong>: 헤어진 다음날<br></font> <font size="3"><strong><span style="color: #0000ff;">عناوین دیگر</span></strong> : The Day After We Parted; I Want to Protect You One More Time; ONE MORE TIME<br></font> <font size="3"><strong><span style="color: #0000ff;">ژانر</span></strong>: درام، دوستانه، جوانان، موزیکال، عاشقانه<br></font> <font size="3"><strong><span style="color: #0000ff;">پخش</span></strong>: ۲۶ اکتبر ۲۰۱۶ تا ۱۴ دسامبر ۲۰۱۶<br></font> <font size="3"><strong><span style="color: #0000ff;">شبکه پخش</span></strong>: KBS<br></font> <font size="3"><strong><span style="color: #0000ff;">مدت هر قسمت</span></strong>: ۳۰دقیقه<br></font> <font size="3"><strong><span style="color: #0000ff;">تعداد قسمت ها</span></strong>: ۸<br></font> <font size="3"><span id="more-10967"></span><br></font> <font size="3"><strong>بازیگران:</strong><br></font> <font size="3"><strong>Las Yoo Tan</strong><br></font> <font size="3"><strong>Yoon So Hee as Da In</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong><span style="color: #0000ff;">خلاصه داستان:</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">یوتک، که با دوستای بچگشی شروعش کرده.گروه از ده سال پیش حفظ شده. گروه رونق پیدا کرد درحالی کرد…..</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><br></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://opizo.com/q1lVop">E01</a> | <a href="http://opizo.com/5Dhiol">E02</a> | <a href="http://opizo.com/9VW3th">E03</a> | <a href="http://opizo.com/f43UMp">E04</a> | <a href="http://opizo.com/8ZhWN8">E05</a> | <a href="http://opizo.com/1AEOzw">E06</a> | <a href="http://opizo.com/OOnEmf">E07</a> | <a href="http://opizo.com/uTjaHO">E08</a>&nbsp; | <a href="http://opizo.com/35qIYl">special Episode</a></strong></span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong><span style="color: #800000;"><a style="color: #800000;" href="http://trainbit.com/folders/1855657884/ONE.MORE.TIME">برای ورود به پوشه دانلود از سرور ترین بیت کلیک کنید</a></span></strong></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><strong><span style="color: #008000;">دانلود زیرنویس فارسی</span><br> </strong></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><strong>منبع : تیم ترجمه IFNT PERSIAN SUB</strong></font></p><font size="3"> <span style="color: #008000;"><a href="http://opizo.com/8bz8a3"><strong>قسمت ۱ تا </strong></a><br><a href="http://opizo.com/8bz8a3"><strong>۵</strong></a></span> </font> text/html 2017-01-07T08:04:37+01:00 koreanha.mihanblog.com محسن حق شناس دانلود سریال کره ای ملکه سون دوک Queen Seon Duk http://koreanha.mihanblog.com/post/238 <div align="center"> <p><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><strong>دانلود سریال کره ای <span style="color: #cc0000;">ملکه سون دوک</span> Queen Seon Duk</strong></span></b></p> <p><a class="highslide" href="http://opizo.com/11635/?http://s4.picofile.com/file/8183568550/Queen_Seon_Deok_2009_www_kalicloob_com_.jpg"><img title="Larger İmage" src="http://s4.picofile.com/file/8183568550/Queen_Seon_Deok_2009_www_kalicloob_com_.jpg" alt="" border="0" height="455" width="390"></a></p> <p><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;">선덕여왕 / <span class="highlight">Queen</span> <span class="highlight">Seon</span> <span class="highlight">Duk</span><br> عنوان چینی : 善德女王<br> ژانر :Historical, period<br> تعداد قسمتها :۶۲<br> شبکه ی پخش : MBC<br> تاریخ پخش : ۲۰۰۹-May-25 to to 2009-Dec-22<br> </span></b></p> </div> <p><span id="more-759"></span></p> <div align="center"> <div id="pid_1366" class="post_body scaleimages"> <div> <p><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;">خلاصه ی داستان :</span></b></p> <p>اجرا<br> درباره ی زندگی شاهزاده ” دوک من” پیش میرود که بعدا به به ملکه سه اون دوک<br> ، اولین ملکه ی “سیلا” مشهور میشود.</p> <p><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/0c9lj2klprin.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-01.mp4 – 134.3 MB</a><br> <b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/na5p2zajpajd.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-02.mp4 – 134.2 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/x8ri6nkr9pd0.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-03.mp4 – 135.4 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/jjjlrkiopnck.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-04.mp4 – 135.5 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/ok8b3l94i0q7.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-05.mp4 – 135.5 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/5ajr7jfr7xe8.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-06.mp4 – 135.9 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/nzih040138eb.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-07.mp4 – 135.7 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/qcdf0f6fljjf.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-08.mp4 – 136.3 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/q1twyl4cjgue.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-09.mp4 – 135.0 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/us5veya6prww.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-10.mp4 – 135.3 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/0wyxqaxfdjcq.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-11.mp4 – 135.3 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/57f74g5okpri.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-12.mp4 – 134.9 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/tgtn19t8pkfo.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-13.mp4 – 135.2 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/kviy5cx7wvgs.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-14.mp4 – 135.2 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/46l2fyqsb54x.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-15.mp4 – 135.3 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/rfxtcr06vomh.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-16.mp4 – 135.3 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/dqaoelo3wv32.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-17.mp4 – 135.3 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/bpv56qnbis47.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-18.mp4 – 135.3 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/x1lrnzq4ft1m.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-19.mp4 – 135.5 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/z2iux8r9mbbs.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-20.mp4 – 135.4 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/ef4r3j32vv12.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-21.mp4 – 135.3 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/aotm0doo8cq5.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-22.mp4 – 135.2 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/8vmhlugspvhp.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-23.mp4 – 135.3 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/i1s6a3yrgvuq.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-24.mp4 – 135.2 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/j7f9hlfzxzp6.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-25.mp4 – 135.4 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/fy00ennfyzcb.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-26.mp4 – 135.6 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/vgyek0ntll8v.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-27.mp4 – 135.6 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/d81ok5utt4r2.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-28.mp4 – 135.3 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/nujqz5ssyfmq.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-29.mp4 – 135.5 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/gq5prgi43ltv.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-30.mp4 – 135.3 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/poi3en5vjb1y.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-31.mp4 – 135.3 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/vk6a8za79lo2.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-32.mp4 – 135.1 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/96hcb4d8pxbg.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-33.mp4 – 135.4 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/d3khn4ow0ftj.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-34.mp4 – 135.0 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/r5a8ovq7jkgg.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-35.mp4 – 135.5 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/5gtl6nt01f4e.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-36.mp4 – 135.1 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/1t4vezsydo55.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-37.mp4 – 135.3 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/clk8vo2dosm1.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-38.mp4 – 135.5 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/8wv2wtduzt3i.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-39.mp4 – 135.5 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/ss1yxx0j3xe4.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-40.mp4 – 135.4 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/rjwdz9yn7yv3.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-41.mp4 – 135.5 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/4gj2dzfo1yuh.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-42.mp4 – 135.2 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/ml0jjvmfkn9n.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-43.mp4 – 135.9 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/0pvsi7128bmr.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-44.mp4 – 135.1 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/jyx6iqbqe2bg.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-45.mp4 – 135.3 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/1iapfb27dh5s.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-46.mp4 – 135.4 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/3y5eewq200pp.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-47.mp4 – 135.4 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/53878vli5kvg.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-48.mp4 – 135.4 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/olvv8lka5cr0.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-49.mp4 – 135.7 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/s320ok6dnirz.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-50.mp4 – 136.0 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/wtos6a70wmj4.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-51.mp4 – 135.9 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/2ms94fxzfjjc.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-52.mp4 – 135.3 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/mkx688uic36t.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-53.mp4 – 135.4 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/40zdpopjny3d.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-54.mp4 – 135.2 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/wu3h1wzpr9w7.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-55.mp4 – 135.7 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/7hucaglssx4p.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-56.mp4 – 135.5 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/mjwbo62cnxnj.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-57.mp4 – 135.6 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/4j3txi7lqjuk.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-58.mp4 – 135.5 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/5ygt5dqoukho.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-59.mp4 – 135.3 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/fy02waecq9oy.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-60.mp4 – 135.4 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/sbk6vskxyjl1.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-61.mp4 – 134.4 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://uploadboy.com/jyos28cc2z3t.html" target="_blank"><span class="highlight">queen</span>–<span class="highlight">seon</span>–<span class="highlight">duk</span>-episode-62.mp4 – 137.0 MB</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><br> لینک دانلود زیرنویس:<br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://s4.picofile.com/file/7809821505/1_40.rar.html" target="_blank">قسمتهای ۱ تا ۴۰</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://s4.picofile.com/file/7809855585/41_62.rar.html" target="_blank">قسمتهای ۴۱ تا ۶۲</a><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><br> </span></b><b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><a href="http://opizo.com/11635/?http://s5.picofile.com/file/8104792750/%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87_%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9.rar.html" target="_blank">دانلود زیرنویس SRT</a></span></b></p> </div> </div> </div> text/html 2017-01-07T08:02:24+01:00 koreanha.mihanblog.com محسن حق شناس سریال کره ای آزمایش سلیمان The Trial of Solomon 2016 http://koreanha.mihanblog.com/post/237 <p><img class=" aligncenter" src="http://s9.picofile.com/file/8277855318/Solomons_Perjury.jpg" title="" alt="" height="983" width="651"></p> <p style="text-align: center;"><strong>سریال کره ای Solomon’s Perjury 2016</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>تاریخ پخش : جمعه , ۱۹ آذر ۱۳۹۵ </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>عنوان : Solomon’s Perjury 2016 – The Trial of Solomon</strong><br> <strong>ژانر : مدرسه ای – رمز و راز – جنایی – حقوقی</strong><br> <strong>کارگردان : Kang Il Soo</strong><br> <strong>نویسنده : Kim Ho Soo</strong><br> <strong>شبکه : JTBC</strong><br> <strong>تعداد قسمت ها : ۱۲</strong><br> <strong>تاریخ پخش : ۲۰۱۶-Dec-09 </strong><br> <strong>روز های پخش : جمعه و شنبه ۲۰:۳۰</strong><br> <strong>زبان : کره ای</strong><br> <strong>محصول : کره جنوبی</strong><br> <strong>زیرنویس : فارسی</strong><br> <strong>جایگزین : My Wife’s Having an Affair This Week</strong></p> <p style="text-align: center;"><span id="more-9136"></span><strong>بازیگران :</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>Kim Hyun Soo</strong><br> <strong>Jang Dong Yoon</strong><br> <strong>Jo Jae Hyun</strong><br> <strong>Kim Yeo Jin</strong><br> <strong>Seo Ji Hoon</strong><br> <strong>Seo Young Joo</strong><br> <strong>Shin Eun Jung</strong><br> <strong>Shim Yi Young</strong><br> <strong>Lee Kyung Shim</strong><br> <strong>Ahn Nae Sang</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>خلاصه داستان :</strong></p> <p style="text-align: center;">ترجمه : افسانه : جنازه ی یک دانش آموز پسر&nbsp; صبح روز کریسمس توی مدرسه پیدا میشه. وقتی پلیس اعلام میکنه که این یه خودکشیه یک یادداشت همه جا پخش میشه که این قتله. برای حلوگیری از آشوب های بیشتر گو سویون یکی از دانش آموزهایی که اول جنازه رو پیدا کرده تصمیم میگیره این موضوع رو توی دستش بگیره و یک دادگاه مستقل تشکیل بده</p> <h4 style="text-align: center;">لینک های اختصاصی وبسایت پلودبوی</h4> <p>&nbsp;</p> <h4 style="text-align: center;">قسمت ۰۱ : <a href="http://opizo.com/sTh8AJ">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/93gBmS">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/VM6RvU">۷۲۰</a></h4> <h4 style="text-align: center;">قسمت ۰۲ : <a href="http://opizo.com/jeGwrb">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/GbEfea">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/trM9lq">۷۲۰</a></h4> <h4 style="text-align: center;">قسمت ۰۳ : <a href="http://opizo.com/yvDvBS">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/w5a5Wd">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/gCJFgX">۷۲۰</a></h4> <h4 style="text-align: center;">قسمت ۰۴ : <a href="http://opizo.com/xDdGcd">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/8rbZEb">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/8OlAml">۷۲۰</a></h4> <h4 style="text-align: center;">قسمت ۰۵ : <a href="http://opizo.com/roqmj5">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/GCrDdH">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/a0btxB">۷۲۰</a></h4> <h4 style="text-align: center;">قسمت ۰۶ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰</h4> <h4 style="text-align: center;">======================================</h4> <h4 style="text-align: center;">لینک های اختصاصی وبسایت ترین بیت</h4> <h4 style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://uploadechizha.rozup.ir/tb_logo_dlsun.ir.png" alt="ترین بیت - آپلود نامحدود فایل و عکس"></h4> <h4 style="text-align: center;"><strong>قسمت ۰۱ : <a href="http://opizo.com/30bqld">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/VtHVy3">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/FDAiTL">۷۲۰</a></strong></h4> <h4 style="text-align: center;">قسمت ۰۲ : <a href="http://opizo.com/DcaiAI">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/FIouKq">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/y19PO3">۷۲۰</a></h4> <h4 style="text-align: center;">قسمت ۰۳ : <a href="http://opizo.com/zyoyUG">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/AYtYhu">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/DC3y49">۷۲۰</a></h4> <h4 style="text-align: center;">قسمت ۰۴ : <a href="http://opizo.com/o6uMxu">۴۸۰</a> | <a href="http://public.upera.co/2lWawnzy">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/ev9zx9">۷۲۰</a></h4> <h4 style="text-align: center;">قسمت ۰۵ : <a href="http://opizo.com/X8or0U">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/a7Olak">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/yGfX4u">۷۲۰</a><br> قسمت ۰۶ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰</h4> <h4 style="text-align: center;">======================================</h4> <h4 style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://rozup.ir/view/522672/SUB.png" alt="" border="0"><br> <a href="http://opizo.com/13894/?http://s8.picofile.com/file/8279255800/_se7endl_Solomon_s_Perjury_E01.zip.html" target="_blank">E01</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://s8.picofile.com/file/8279458292/Solomon_s_Perjury_E02.zip.html" target="_blank">E02</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://s8.picofile.com/file/8280029168/Solomon_s_Perjury_E03.zip.html" target="_blank">E03</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://s8.picofile.com/file/8280263600/Solomon_s_Perjury_E04.zip.html" target="_blank">E04</a> | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10</h4><p><br></p><p><br></p> text/html 2017-01-07T06:01:00+01:00 koreanha.mihanblog.com محسن حق شناس دانلود فیلم کره ای ناقوس مرگ ۲ : کمپ خونین Death Bell 2: Bloody Camp http://koreanha.mihanblog.com/post/232 <p style="text-align: center;"><font size="3"><span class="smalltext"><strong>دانلود فیلم کره ای ناقوس مرگ ۲ : کمپ خونین <span class="highlight">Death</span> <span class="highlight">Bell</span> 2: Bloody Camp </strong></span></font></p><font size="3"> </font><div id="pid_16109" class="post_body"> <div style="text-align: center;"> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">مشخصات فیلم:</font></p> <p><font size="3">نام فیلم: <span class="highlight">Death</span> <span class="highlight">Bell</span> 2: Bloody Camp، زنگِ مرگِ ۲: کمپِ خونین</font></p> <p><font size="3">ژانر: ترسناک، جنایی</font></p> <p><font size="3">کارگردان: Yoo Sun Dong</font></p> <p><font size="3">نویسندگان: Park Hye Min, Lee Jung Hwa, Lee Kong Joo</font></p> <p><font size="3">تهیه کنندگان: Kim Kwang Soo, Hong Jung Pyo, Park Sun Young</font></p> <p><font size="3">فیلمبرداران: Choi Young Taek, Park Sang Hoon</font></p> <p><font size="3">تاریخ اکران: July 28, 2010</font></p> <p><font size="3">مدت زمان فیلم: ۹۰ دقیقه<br></font> <font size="3"><span id="more-7121"></span></font></p> <p><font size="3">توضیحات:</font></p> <p><font size="3">فیلمی که این بار براتون ترجمه کردیم فیلمی ترسناک و جناییه که در اون قتلهای زیادی در یک مدرسه اتفاق میفته بازیگران نام آشنای زیادی در این فیلم حضور دارن: پارک جی یون که در رؤیای بلند ۲ و خدای مطالعه و لابیست و خیلی سریالهای دیگه بازی کرده یون شی یون که تو سریالهای محبوب نان عشق رؤیا و گل پسرِ همسایه به خوبی ایفای نقش کرده جی چانگ ووک که تو سریال پنج انگشت برادر بده رو بازی میکرد و آخرین سریالی که ازش دیدیم عشقِ مخفی بود سون هو جون از ریپلای ۱۹۹۴ و یون سونگ اه از امپراتوری طلا و هوانگ جانگ ایون از عشقِ مخفی، میتونی صدای قلبمُ بشنوی و زمان طلایی هم در این فیلم بازی میکنن….</font></p> <p><font size="3"><strong>لینک های دانلود کیفیت ۴۸۰ </strong></font></p> <p><font size="3"><strong><a href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/66d3i1ucsyzd/2807/se7endl/mkv" target="_blank">آپلودبوی</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://trainbit.com/files/1388807884/Death.Bell.2.DVDrip.mkv" target="_blank">ترین بیت </a></strong></font></p> <p><font size="3"><strong><a href="http://opizo.com/13894/?http://s5.picofile.com/file/8137754076/Death_Bell_2_Bloody_Camp_2010_DVDRip.rar.html_" target="_blank">زیرنویس فارسی</a></strong></font></p><p><font size="3"><strong><a href="http://opizo.com/13894/?http://s5.picofile.com/file/8137754076/Death_Bell_2_Bloody_Camp_2010_DVDRip.rar.html_" target="_blank"><br></a></strong></font></p> </div> </div><font size="3"> </font> text/html 2017-01-06T06:46:47+01:00 koreanha.mihanblog.com محسن حق شناس دانلود سریال کره ای جن Guardian: The Lonely and Great God http://koreanha.mihanblog.com/post/228 <font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>Guardian: The Lonely and Great God</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>پیشنهاد ویژه</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۱۰ + زیرنویس فارسی ۱۰</strong></font></p><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3">کیفیت ۴۸۰ تا قسمت ۱۰ *** کیفیت ۷۲۰ تا قسمت ۱۰</font></h4><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>ost 8 + MV 6</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><img class=" aligncenter" src="http://s9.picofile.com/file/8280071984/photo_2016_12_26_19_59_34.jpg" title="" alt="" height="700" width="1050"></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>عنوان: جن</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>ژانر: فانتزی | رمانتیک</strong><br></font> <font size="3"><strong>نویسنده:Kim Eun-sook</strong><br></font> <font size="3"><strong>کارگردان:Lee Eun-bok</strong><br></font> <font size="3"><strong>کشور: کره جنوبی</strong><br></font> <font size="3"><strong>زبان:کره ای</strong><br></font> <font size="3"><strong>شبکه پخش: tvN</strong><br></font> <font size="3"><strong>دوره پخش: نوامبر ۲۰۱۶</strong><br></font> <font size="3"><strong>جایگزین: The K2</strong><br></font> <font size="3"><span id="more-10540"></span><em><strong>بازیگران:</strong></em><br></font> <font size="3"><strong>Gong Yoo</strong><br></font> <font size="3"><strong>Lee Dong-wook</strong><br></font> <font size="3"><strong>Kim Go-eun</strong><br></font> <font size="3"><strong>Yoo In-na</strong><br></font> <font size="3"><strong>Yook Sung-jae</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><em><strong>خلاصه داستان:</strong></em><br></font> <font size="3"><strong>کیم شین (گونگ یو) یه جن است. همچنین از روح ها محافظت میکنه.اون با فردی که به خاطر صانحه دچار فراموشی شده (لی دونگ ووک) که از قضا فرشته ی مرگ (گرفتن جون مردم) هستش زندگی میکنه اونا زندگی بعد از مرگ رو تجربه میکنن</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>کار های دیگر این نویسنده: وارثان / نسل خورشید که نسل خورشید هم کارگردانی کرده.</strong><br></font> <font size="3"><strong>اولین جلسه فیلم نامه خوانی در ۳۰ آگوست در سانگام-دونگ،سئول،کره جنوبی انجام خواهد شد.</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3">——————————————————————–</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>تیزر سریال کره ای سریال کره ای گوبلین – Goblin</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>UploadBOy</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/rtqx1u7np0ul.html" target="_blank">Goblin 1.mp4 – ۳٫۳ MB</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/yhz430wacq25.html" target="_blank">Goblin 2.mp4 – ۱٫۲ MB</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/eernzcny1x18.html" target="_blank">Goblin 3.mp4 – ۱٫۳ MB</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/a2e1jb6wg5uq.html" target="_blank">Goblin 4.mp4 – ۷٫۱ MB</a></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong><br> لینک های اختصاصی وبسایت پلودبوی</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><img class="aligncenter" src="http://uploadboy.ir/wp-content/uploads/2015/06/uploadboy-logo-farsi1.png" alt="وبلاگ آپلودبوی Logo"></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۱ : <a href="http://opizo.com/8j6ClF">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/j92CA4">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/58KMhq">۷۲۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۲ : <a href="http://opizo.com/9J88tS">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/Q1hh6I">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/Uh44zK">۷۲۰</a><br> </strong><br></font> <font size="3"><strong>قسمت ۰۳ : <a href="http://opizo.com/OCoARF">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/e6nXjS">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/M6JV2G">۷۲۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۴ : <a href="http://opizo.com/LEwDjA">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/iZctvI">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/sK31dP">۷۲۰</a></strong><strong><br> </strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۵ : <a href="http://opizo.com/w375C1">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/JNf9mt">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/kqpaVM">۷۲۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۶ : <a href="http://opizo.com/uNm8qC">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/RFVMX7">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/jknJhX">۷۲۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>&nbsp;قسمت ۰۷ : <a href="http://opizo.com/GOHrjT">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/GfhxBo">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/8UTqnV">۷۲۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><strong>&nbsp;قسمت ۰۸ : <a href="http://opizo.com/EZhaIh">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/l0XLBX">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/oJvbVv">۷۲۰</a></strong></font></h4><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><strong>&nbsp;قسمت ۰۹ : <a href="http://opizo.com/OQdBr0">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/vbdEGz">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/jQ1jZ7">۷۲۰</a></strong></font></h4><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><strong>&nbsp;قسمت ۱۰ : <a href="http://opizo.com/VRh5Pm">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/ErlJ32">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/skgKbo">۷۲۰</a></strong></font></h4><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">======================================</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">لینک های اختصاصی وبسایت ترین بیت</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><img class="aligncenter" src="http://uploadechizha.rozup.ir/tb_logo_dlsun.ir.png" alt="ترین بیت - آپلود نامحدود فایل و عکس"></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۱ : <a href="http://opizo.com/S7wTPe">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/ZCXcgt">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/GQNZH6">۷۲۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۲ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۳ : <a href="http://opizo.com/1uLtoD">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/aWRIL0">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/awX4cY">۷۲۰</a><br> </strong><br></font> <font size="3"><strong>قسمت ۰۴ : <a href="http://opizo.com/aXKVys">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/xcMtqy">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/ecZrgP">۷۲۰</a><br> </strong></font></p><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><b><strong>قسمت ۰۵ : <a href="http://opizo.com/yL67aw">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/PvAU0G">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/mfPpFY">۷۲۰</a></strong></b></font></h4><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۶ : <a href="http://opizo.com/fNLUi6">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/HQqyaA">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/H3Q0lv">۷۲۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>&nbsp;قسمت ۰۷ : <a href="http://opizo.com/K8QDgb">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/C8muIq">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/eDKgIZ">۷۲۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><strong>&nbsp;قسمت ۰۸ : <a href="http://opizo.com/qbnBTn">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/23clHc">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/J0ZMmZ">۷۲۰</a></strong></font></h4><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><strong>&nbsp;قسمت ۰۹ : <a href="http://opizo.com/zRoiMr">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/mEJOvb">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/K7jCVM">۷۲۰</a></strong></font></h4><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><strong>&nbsp;قسمت ۱۰ : <a href="http://opizo.com/o1IL4u">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/wfdaEj">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/SugJ8f">۷۲۰</a></strong></font></h4><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">======================================</font></p><font size="3"> </font><h3 style="text-align: center;"><font size="3">دانلود از سرور عصر آپلود</font></h3><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><img class="aligncenter" src="http://s8.picofile.com/file/8273486442/logo.png" alt="" height="70" width="210"></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۱ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰<br> قسمت ۰۲ : <a href="http://opizo.com/Nv66oQ">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/8rssBd">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/9dCCax">۷۲۰</a><br> </strong><strong>قسمت ۰۳ : <a href="http://public.upera.co/2ajre4tp">۴۸۰</a> | <a href="http://public.upera.co/2aiF5w5v">۵۴۰</a> | <a href="http://public.upera.co/2aktktyi">۷۲۰</a></strong><br></font> <font size="3"><strong>قسمت ۰۴ : <a href="http://public.upera.co/2b5dxaop">۴۸۰</a> | <a href="http://public.upera.co/2b5fg7q6">۵۴۰</a> | <a href="http://public.upera.co/2b5gllbe">۷۲۰</a><br> قسمت ۰۵ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰<br> قسمت ۰۶ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰<br> قسمت ۰۷ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰<br> </strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۸ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰<br> قسمت ۰۹ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰<br> قسمت ۱۰ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰<br> قسمت ۱۱ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">=====================================</font></p><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><b><img class="aligncenter" src="http://rozup.ir/view/522672/SUB.png" alt="" border="0"></b></font></h4><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://opizo.com/13894/?http://s8.picofile.com/file/8277021868/Goblin_E01_.zip.html" target="_blank">E01</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://s9.picofile.com/file/8277145492/Goblin_e02.zip.html" target="_blank">E02</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://s9.picofile.com/file/8277906942/Goblin_E03_PARADOX_.zip.html" target="_blank">E03</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://s9.picofile.com/file/8278065350/Goblin_E04.zip.html" target="_blank">E04</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://s9.picofile.com/file/8278789092/Goblin_E05_PARADOX_.zip.html" target="_blank">E05</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://s9.picofile.com/file/8278956250/Goblin_E06.zip.html" target="_blank">E06</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://s8.picofile.com/file/8279712650/Goblin_E07.zip.html/" target="_blank">E07</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://s8.picofile.com/file/8279841384/Goblin_E08.zip.html" target="_blank">E08</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://s9.picofile.com/file/8280636834/Goblin_E09.zip.html" target="_blank">E09</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://s8.picofile.com/file/8280780934/goblin_10.zip.html" target="_blank">E10</a><br> E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20</font></h4><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">====================================</font></p><font size="3"> </font><h3 style="text-align: center;"><font size="3">منبع : Opus Sub</font></h3><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8277003600/Goblin_E01_2016_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۱</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8277131018/Goblin_E02_2016_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۲</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8277912568/Goblin_E03_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۳</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8278047700/Goblin_E04_2016_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۴</a></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">منبع : ایرانگفا</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8277913192/Goblin_E01_FarCSub_koreafan_in_.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۱</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8277913150/Goblin_E02_FarCSub_koreafan_in_.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۲</a></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">منبع : بارکد</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8277003626/Goblin_E01_KOREAFAN_IN.zip.htm" target="_blank">قسمت ۰۱</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8277131242/Goblin_E02_KOREAFAN_IN.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۲</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8277914134/Goblin_E03_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۳</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8278174184/Goblin_E04_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۴</a></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">منبع : پرشین دریم</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8277131250/Goblin_E01_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۱</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8277259134/Goblin_E02_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۲</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8278048342/Goblin_E03_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۳</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8278174118/Goblin_E04_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۴</a></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">منبع : مجله افتابگردان</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8277138076/Goblin_E01_koreafan_in_.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۱</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8277600418/Goblin_E02_koreafan_in_.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۲</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8278048218/Goblin_E03_koreafan_in_.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۳</a><br></font> <font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8278174050/Goblin_E04_koreafan_in_.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۴</a></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">منبع : پارادوکس</font></p><font size="3"> <a href="http://s8.picofile.com/file/8277914476/Goblin_E01_koreafan_in_.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۱</a><br> <a href="http://s8.picofile.com/file/8277914584/Goblin_E02_koreafan_in_.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۲</a><br> <a href="http://s9.picofile.com/file/8277914634/Goblin_E03_koreafan_in_.zip.html" target="_blank">قسمت ۰۳</a><br> <a href="http://s8.picofile.com/file/8278047926/Goblin_E04_koreafan_in_koreafan_in.zip.html" target="_blank">قسمت </a> </font> text/html 2017-01-05T08:04:56+01:00 koreanha.mihanblog.com محسن حق شناس دانلود فیلم کره ای The Huntresses 2014 http://koreanha.mihanblog.com/post/235 <div class="user-review-area visitors-review-area"> <div class="user-total-wrapper"><br></div> <div class="wp-review-user-rating wp-review-user-rating-star"><div class="review-total-star " data-post-id="5820" data-token="1cf8ba51d3"> <div class="review-result-wrapper"> <span data-input-value="1" title="1/5"></span> <span data-input-value="2" title="2/5"></span> <span data-input-value="3" title="3/5"></span> <span data-input-value="4" title="4/5"></span> <span data-input-value="5" title="5/5"></span> <div class="review-result" style="width:0%;"> </div> </div> </div> </div> </div> <h2>دانلود فیلم کره ای The Huntresses</h2> <p><img class="aligncenter" src="http://s7.picofile.com/file/8258221476/545420.jpg" alt="" height="768" width="537"></p> <p class="Yekan"><strong>عنوان فیلم : The Huntresses |&nbsp;The Joseon Beautiful Three Musketeers</strong></p> <p class="Yekan"><strong>زمان اکران : Jan 29, 2014</strong></p> <p class="Yekan"><strong>امتیاز : &nbsp;۱۰/۷٫۴</strong></p> <p class="Yekan"><strong>بازیگران مطرح&nbsp;: Ha Ji Won&nbsp;|&nbsp;Ga In&nbsp;|&nbsp;Kang Ye Won&nbsp;|&nbsp;Joo Sang Wook</strong></p> <center style="margin: 15px 1px 10px 1px;"></center> <h2 class="Yekan">برای دانلود روی آیکون های زیر کلیک کنید</h2> <h2 class="Yekan"><span style="color: #ff0000;">۴۸۰p</span></h2> <p class="Yekan"><a href="http://vedex.ir/1275/?http://uploadboy.com/qc6hy8cxl440/1775/mkv" target="_blank"><img class="" src="http://uploadboy.com/template/img/uploadboy-logo-main.png" alt="UploadBoy.com" height="49" width="152"></a></p> <h2 class="Yekan"><span style="color: #ff0000;">۷۲۰p</span></h2> <p class="Yekan"><a href="http://vedex.ir/1275/?http://uploadboy.com/dxc82l8ldzj1/1775/mkv" target="_blank"><img class="" src="http://uploadboy.com/template/img/uploadboy-logo-main.png" alt="UploadBoy.com" height="48" width="149"></a></p> <h2 class="Yekan"><a href="http://vedex.ir/1275/?http://subf2m.org/subtitles/the-huntresses/farsi_persian/930949" target="_blank">دانلود زیرنویس فارسی</a></h2><p><br></p><p><br></p> text/html 2017-01-04T05:44:03+01:00 koreanha.mihanblog.com محسن حق شناس دانلود سریال کره ای کیم سابو دکتر رمانتیک Romantic Doctor Kim Sa Bu 2016 http://koreanha.mihanblog.com/post/234 <p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>دانلود سریال کره ای کیم سابو دکتر رمانتیک Romantic Doctor Kim Sa Bu 2016</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>با بازی سئو هیون جین</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><img class="aligncenter" src="http://s9.picofile.com/file/8273813900/Romantic_Doctor.jpg" alt="" height="662" width="442"></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>عنوان</strong>: کیم سابو دکتر رمانتیک | Romantic Doctor Kim Sa Bu<br></font> <font size="3"><strong>هانگول</strong>: 낭만닥터 김사부<br></font> <font size="3"><strong>همچنین شناخته شده به عنوان</strong>: Romantic Doctor, Teacher Kim;<br></font> <font size="3"><strong>ژانر</strong>: درام | پزشکی | عاشقانه<br></font> <font size="3"><strong>اطلاعات بیشتر</strong>: IMDB<br></font> <font size="3"><strong>تاریخ پخش</strong>: ۷ نوامبر ۲۰۱۶<br></font> <font size="3"><strong>روز های پخش</strong>: دوشنبه ها و سه شنبه ها<br></font> <font size="3"><strong>شبکه پخش</strong>: SBS<br></font> <font size="3"><strong>کارگردان</strong>:Yu In-Sik<br></font> <font size="3"><strong>نویسنده</strong>: Kang Eun-Kyung<br></font> <font size="3"><strong>جایگزین</strong>: عاشقان ماه : قلب سرخ گوریو</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><span id="more-7925"></span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>بازیگران:</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><img class="aligncenter size-full wp-image-2501" src="http://1seouldl.in/wp-content/uploads/2016/10/Romantic-Doctor-Kim-Sa-Bu-1.jpg" alt="بازیگران Romantic Doctor Kim Sa Bu 2016" height="258" width="640"><br> Han Seok Kyu <strong>as </strong>Kim Sa Bu<br> Seo Hyun Jin <strong>as</strong> Yoon Seo Jeong<br> Yoo Yeon Seok <strong>as </strong>Kang Dong Joo<br> Im Won Hee <strong>as </strong>Jang Gi Tae<br> Jin Kyung as <strong>Oh</strong> Myeong Sim<br> Kim Min Jae <strong>as</strong> Park Eun Tak</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><em><strong>خلاصه داستان:</strong></em><br> داستان سریال در مورد دکتر با استعدادیه (Han Seok Kyu) که یه جای دور افتاده زندگی می کنه. با چند تا دکتر جوونتر ملاقات می کنه و توی عشق و زندگی راهنماشون میشه.<br> سریال “آقای کیم، دکتر معلم عاشق” قراره از ۷ نوامبر از شبکه SBS پخش بشه.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>لینک های اختصاصی وبسایت پلودبوی</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><img class="aligncenter" src="http://uploadboy.ir/wp-content/uploads/2015/06/uploadboy-logo-farsi1.png" alt="وبلاگ آپلودبوی Logo"></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۱ : <a href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/ni5utlw5qy6n/3118/se7endl/mkv" target="_blank">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/obdv0spvpwnb/3118/se7endl/mkv" target="_blank">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/7g8lmzx9fu2t/3118/se7endl/mkv" target="_blank">۷۲۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۲ : <a href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/bsrdk7rck4vc/3127/se7endl/mkv" target="_blank">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://uk2ir.uploadboy.com:8080/d/qbndad2fjd6jzp6hhytwbhob5jrf4jvvr7shhkmtjiggzw3fsr25ap7t7z2afzassnkmt4ai/ID:@se7enDL.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.HDTV.H264.540p.mkv" target="_blank">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/heo54s80jpob/3127/se7endl/mkv" target="_blank">۷۲۰</a><br> </strong><br></font> <font size="3"><strong>قسمت ۰۳ : <a href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/ppziikir175b/3187/se7endl/mkv" target="_blank">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/fbiqwcpl762r/3187/se7endl/mkv" target="_blank">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/gpvkzdypu0sv/3187/se7endl/mkv" target="_blank">۷۲۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۴ : <a href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/nqu0diaher93/3198/se7endl/mkv" target="_blank">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/9pzlv9crhg3y/3198/se7endl/mkv" target="_blank">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://uploadboy.com/6osh0et634oz/3198/se7endl/mkv" target="_blank">۷۲۰</a></strong><strong><br> </strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۵ : <a href="http://opizo.com/totVda">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/7UDCMu">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/4GUj4d">۷۲۰</a></strong><strong><br> </strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۶ : <a href="http://opizo.com/tkjnye">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/9k7IGn">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/gytlwb">۷۲۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۷ : <a href="http://opizo.com/uy1D6g">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/DtloCE">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/4NetGq">۷۲۰</a>&nbsp;</strong></font></p><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۸ : <a href="http://opizo.com/EusG1n">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/VhM9iL">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/vXmYSk">۷۲۰</a></strong></font></h4><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۹ : <a href="http://opizo.com/xexeI5">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/W4L4q5">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/delPuM">۷۲۰</a></strong></font></h4><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۱۰ : <a href="http://opizo.com/1v9j2h">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/Jtw92W">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/djGp2f">۷۲۰</a></strong></font></h4><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۱۱ : <a href="http://opizo.com/s7APxX">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/YIGwxO">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/ZOeK6M">۷۲۰</a></strong></font></h4><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۱۲ : <a href="http://opizo.com/p4Fnr3">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/B2RJh1">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/6lWrps">۷۲۰</a></strong></font></h4><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۱۳ : <a href="http://opizo.com/8ly9g4">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/GErQBT">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/y0sxBy">۷۲۰</a></strong></font></h4><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۱۴ : <a href="http://opizo.com/x129VL">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/1zGNMd">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/F1Caup">۷۲۰</a></strong></font></h4><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۱۵ : <a href="http://opizo.com/YzFPdq">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/I8M9eB">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/SGDZKr">۷۲۰</a></strong></font></h4><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۱۶ : <a href="http://opizo.com/R81LZm">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/7GP2bv">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/u5Kvf3">۷۲۰</a></strong></font></h4><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۱۷ : <a href="http://opizo.com/l8dcVX">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/Uzcnvj">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/ivU5Ox">۷۲۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">======================================</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">لینک های اختصاصی وبسایت ترین بیت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><img class="aligncenter" src="http://uploadechizha.rozup.ir/tb_logo_dlsun.ir.png" alt="ترین بیت - آپلود نامحدود فایل و عکس"></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۱ : <a href="http://opizo.com/13894/?http://trainbit.com/files/0613107884/Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.HDTV.H264.480p.mkv" target="_blank">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://trainbit.com/files/7913107884/Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.HDTV.H264.540p.mkv" target="_blank">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://trainbit.com/files/9913107884/Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.HDTV.H264.720p.mkv/" target="_blank">۷۲۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۲ : <a href="http://opizo.com/13894/?http://trainbit.com/files/6582107884/Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.HDTV.H264.480p.mkv" target="_blank">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://trainbit.com/files/8582107884/Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.HDTV.H264.540p.mkv" target="_blank">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://trainbit.com/files/4582107884/Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.HDTV.H264.720p.mkv" target="_blank">۷۲۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۳ : <a href="http://opizo.com/13894/?http://trainbit.com/files/0342207884/Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.HDTV.H264.480p.mkv" target="_blank">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://trainbit.com/files/7142207884/Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.HDTV.H264.540p.mkv" target="_blank">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://trainbit.com/files/6142207884/Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.HDTV.H264.720p.mkv" target="_blank">۷۲۰</a><br> </strong><br></font> <font size="3"><strong>قسمت ۰۴ : <a href="http://opizo.com/13894/?http://trainbit.com/files/7720207884/Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.HDTV.H264.480p.mkv" target="_blank">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://trainbit.com/files/8720207884/Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.HDTV.H264.540p.mkv" target="_blank">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://trainbit.com/files/6720207884/Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.HDTV.H264.720p.mkv" target="_blank">۷۲۰</a><br> </strong></font></p><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><b><strong>قسمت ۰۵ : <a href="http://opizo.com/kzGZYu">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/QNCGHb">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/wVJaNR">۷۲۰</a></strong></b></font></h4><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3">قسمت ۰۶ : <a href="http://opizo.com/3kvOpn">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/vo03Id">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/02kTBL">۷۲۰</a></font></h4><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۷ : <a href="http://opizo.com/O4bQH5">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/EAd9Xv">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/NDv3kp">۷۲۰</a>&nbsp;</strong></font></h4><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۸ : <a href="http://opizo.com/yPAczs">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/cLWVKP">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/arxkib">۷۲۰</a></strong></font></h4><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۹ : <a href="http://opizo.com/twwoNP">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/VIIF0e">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/nXFzgj">۷۲۰</a></strong></font></h4><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۱۰ : <a href="http://opizo.com/YSN9WJ">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/rhedfv">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/QgK0xY">۷۲۰</a></strong></font></h4><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۱۱ : <a href="http://opizo.com/rGwZxm">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/4Nktfl">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/OnGBED">۷۲۰</a></strong></font></h4><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۱۲ : <a href="http://opizo.com/DVux4z">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/ajO3iW">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/iDMvOm">۷۲۰</a></strong></font></h4><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۱۳ : <a href="http://opizo.com/0ns4yu">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/mxrtiu">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/67fY0t">۷۲۰</a></strong></font></h4><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۱۴ : <a href="http://opizo.com/x129VL">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/Ye5rfT">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/GX9uGq">۷۲۰</a></strong></font></h4><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۱۵ : <a href="http://opizo.com/DCVMRr">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/T130Fh">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/qD52Nf">۷۲۰</a></strong></font></h4><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۱۶ : <a href="http://opizo.com/dNHsZ0">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/lfLslS">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/6YQtoX">۷۲۰</a></strong></font></h4><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۱۷ : <a href="http://opizo.com/B2HYbn">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/CvkNym">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/iHTEBK">۷۲۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">دانلود از سرور عصر آپلود</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><img class="aligncenter" src="http://s8.picofile.com/file/8273486442/logo.png" alt="" height="70" width="210"></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۱ : <a href="http://opizo.com/13894/?http://public.upera.co/1FTv06fx" target="_blank">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://public.upera.co/1FTwrcdf" target="_blank">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://public.upera.co/1FTyfwcz" target="_blank">۷۲۰</a><br> قسمت ۰۲ : <a href="http://opizo.com/13894/?http://public.upera.co/1GDVb9ds" target="_blank">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://public.upera.co/1GDYns15" target="_blank">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://public.upera.co/1GE0wlxa/" target="_blank">۷۲۰</a><br> </strong><strong>قسمت ۰۳ : <a href="http://opizo.com/13894/?http://public.upera.co/1LJ2h8se" target="_blank">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://public.upera.co/1LJ38kzt" target="_blank">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://public.upera.co/1LJ40lmy/" target="_blank">۷۲۰</a></strong><br></font> <font size="3"><strong>قسمت ۰۴ : ۴۸۰ | <a href="http://opizo.com/B2krLU">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/jlJq8K">۷۲۰</a><br> قسمت ۰۵ : <a href="http://opizo.com/GJfi3S">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/B2krLU">۵۴۰</a> | <a href="http://public.upera.co/1SAP5w7h">۷۲۰</a><br> قسمت ۰۶ : <a href="http://opizo.com/S8EGUD">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/xM5D1B">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/o0FGsT">۷۲۰</a><br> قسمت ۰۷ : <a href="http://opizo.com/sO85Xb">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/oCBIVK">۵۴۰</a> | ۷۲۰<br> </strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۰۸ : <a href="http://opizo.com/K70En3">۴۸۰</a> | <a href="http://opizo.com/xCWJk2">۵۴۰</a> | <a href="http://opizo.com/UEceDa">۷۲۰</a><br> قسمت ۰۹ : <a href="http://public.upera.co/27kal067">۴۸۰</a> | <a href="http://public.upera.co/27kchi4d">۵۴۰</a> | <a href="http://public.upera.co/27kbxp00">۷۲۰</a><br> قسمت ۱۰ : <a href="http://public.upera.co/283xekz1">۴۸۰</a> | <a href="http://public.upera.co/283wt4v6">۵۴۰</a> | <a href="http://public.upera.co/283v0ofz">۷۲۰</a><br> قسمت ۱۱ : <a href="http://public.upera.co/2cyw8prp">۴۸۰</a> | <a href="http://public.upera.co/2cyvm0cl">۵۴۰</a> | <a href="http://public.upera.co/2cH5glbf">۷۲۰<br> </a></strong><strong> قسمت ۱۲ : ۴۸۰ | <a href="http://public.upera.co/2dmfkfaq">۵۴۰</a> | <a href="http://public.upera.co/2dqV5osd">۷۲۰</a></strong></font></p><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><strong>قسمت ۱۳ : ۴۸۰ | <a href="http://public.upera.co/2infpo56">۵۴۰</a> | ۷۲۰</strong></font></h4><font size="3"> </font><p><font size="3">=====================================</font></p><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><b><img class="aligncenter" src="http://rozup.ir/view/522672/SUB.png" alt="" border="0"></b></font></h4><font size="3"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://opizo.com/13894/?http://s9.picofile.com/file/8273895176/Romantic_Doctor_Teacher_Kim_E01.zip.html" target="_blank">E01</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://s8.picofile.com/file/8274061134/Romantic_Doctor_Teacher_Kim_Ep02.zip.html" target="_blank">E02</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://s9.picofile.com/file/8274808892/Romantic_Doctor_Teacher_Kim_Ep03_koreafan_in.rar.html" target="_blank">E03</a> | <a href="http://s9.picofile.com/file/8274942068/romantic_doctor_E04.zip.html">E04</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://s9.picofile.com/file/8275665300/Romantic_Doctor_Teacher_Kim_Ep05.zip.html" target="_blank">E05</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://s9.picofile.com/file/8275871400/Romantic_Doctor_Teacher_Kim_E06.zip.html" target="_blank">E06</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://s8.picofile.com/file/8276525176/Romantic_Doctor_Teacher_Kim_Ep07_koreafan_in.rar.html" target="_blank">E07</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://s9.picofile.com/file/8276778950/Romantic_Doctor_Teacher_Kim_Episode_8.zip.html" target="_blank">E08</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://s9.picofile.com/file/8277495834/Romantic_Doctor_Teacher_Kim_E09.zip.html" target="_blank">E09</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://s9.picofile.com/file/8277636626/Romantic_Doctor_Teacher_Kim_E10.zip.html" target="_blank">E10</a><br></font> <font size="3"><a href="http://opizo.com/13894/?http://s9.picofile.com/file/8278574218/Doctor_Teacher_Kim_E11_edited_.zip.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">E11 </span></a>| <a href="http://opizo.com/13894/?http://s9.picofile.com/file/8278478734/Romantic_Doctor_Teacher_Kim_Episode_12.zip.html" target="_blank">E12</a> | <a href="http://s9.picofile.com/file/8279336576/Romantic_doctor_E13.zip.html">E13</a> | <a href="http://opizo.com/D0NQDP">E14</a> | <a href="http://opizo.com/13894/?http://s8.picofile.com/file/8280331892/Romantic_Doctor_Teacher_Kim_E15.zip.html" target="_blank">E15</a> | <a href="http://opizo.com/4pUkLB">E16</a> | E17 | E18 | E19 | E20</font></h4><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><br></font></p><font size="3"> </font> text/html 2017-01-03T06:44:50+01:00 koreanha.mihanblog.com محسن حق شناس دانلود جشنواره SBS Drama Awards 2016 http://koreanha.mihanblog.com/post/226 <p style="text-align: center;"><strong>دانلود جشنواره</strong> <strong>SBS Drama Awards 2016</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>زیرنویس انگلیسی اضافه شد</strong></p> <p style="text-align: center;"><img class=" wp-image-10770 aligncenter" src="http://dl.sse7en.ir/2017/01/2016-12-31_21-36-54.jpg" alt="" height="232" width="612"><br> <strong>عنوان : مراسم SBS Drama Awards 2016</strong><br> <strong>ژانر : </strong><strong>Awards </strong><br> <strong>تعداد پارت : ۲</strong><br> <strong>تاریخ پخش : ۲۰۱۶</strong><br> <strong>زبان : کره ای</strong><br> <strong>محصول : کره جنوبی</strong><br> <span id="more-10769"></span><strong>توضیحات مراسم :</strong></p> <p style="text-align: center;">این جشنواره که سالانه توسط شبکه SBS برگزار می شود ، مراسمی است برای تقدیر از بازیگران سریال هایی که در طی سال از این شبکه پخش می شود . در این جشنواره برترین سریال ها و برترین بازیگران انتخاب می شود و به آن ها جوایزی اهدا می شود .</p> <p style="text-align: center;"><strong><br> لینک های کیفیت ۵۴۰ اختصاصی</strong></p> <p style="text-align: center;">آپلودبوی : <a href="http://opizo.com/yhWrG8">پارت ۱</a> | <a href="http://opizo.com/A7bJBk">پارت ۲</a><br> ترین بیت : <a href="http://opizo.com/kzyBWe">پارت ۱</a> | <a href="http://opizo.com/eGlDi1">پارت ۲</a></p> <p style="text-align: center;">——————————————————————–</p> <p style="text-align: center;">آپلود لینک های این سریال غیرمجاز است</p> <p style="text-align: center;">——————————————————————–</p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>دانلود از سرور آپلودبوی – UploadBOy</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>پارت اول :&nbsp; <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/eonqamon2uso.html">کیفیت ۷۲۰</a></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>پارت دوم :&nbsp; <a href="http://opizo.com/10982/?http://uploadboy.me/6scphx8i6nid.html">کیفیت ۷۲۰ </a></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center">——————————————————————–</p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>دانلود از سرور عصر آپلود – Upera<br> </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>پارت اول :&nbsp; <a href="http://opizo.com/10982/?http://public.upera.co/2rwIntki">کیفیت ۷۲۰</a></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>پارت دوم :&nbsp; <a href="http://opizo.com/10982/?http://public.upera.co/2rHfvnx3">کیفیت ۷۲۰</a></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center">——————————————————————–<br> <a href="http://opizo.com/13894/?http://s8.picofile.com/file/8280881384/2016_SBS_Drama_Awards.zip.html" target="_blank"><strong>زیرنویس انگلیسی</strong></a></p><p style="text-align: center;" align="center"><br></p><p style="text-align: center;" align="center"><br></p>